close
Share with your friends

Kan analyse være relasjonsbyggende i banksektoren?

Kan analyse være relasjonsbyggende i banksektoren?

Troverdighet har alltid stått sentralt i forholdet mellom en bank og kunder. Siden den globale finanskrisen i 2008 har banksektoren vært opptatt av å gjenvinne folkets tillit, vel vitende om at en enkelt feil fra noen få enkeltpersoner kan ødelegge dette arbeidet.

1000
Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

chain

Grunnpilaren i data og analyse (D&A) er å skape verdier og bidra til å bygge tillit. Analyse bidrar til å skreddersy tjenester til kunder, avdekke misligheter, vurdere risiko, sikre kontinuitet i servicetilbudet og forutsi markedsrisiko. Og listen bare fortsetter. Nettopp banksektoren har tilstrekkelig mengder data, slik at de er i stand til å drive disse analysene. Samtidig er de kjent for å være raske med innføring av nye teknologier.

Men det er alltid en bakside. I dag presser banksektoren grensene i sin bruk av maskinlæring og stadig mer komplekse algoritmer. Algoritmene erstatter gjerne tradisjonelle kundeforhold og menneskelig beslutningsprosesser. Hva skjer når grunnlaget for kundenes tillit er basert på robotrådgivere alene? Og, viktigst av alt, bør vi ikke se inn i ‘den svarte boksen’ av analyser for å forstå alle skjulte muligheter og potensielle farer og risiko?

I samme grad som bankene blitt mer data-drevet, stilles de også strengere krav til påliteligheten dataanalysene gir. Kun på den måten vil tillitsforholdet mellom bank, myndigheter og forbruker opprettholdes. 
 

Les 'Trusted analytic's-rapporten 'Can analytics build trusted relationships in banking' ved å klikke øverst til høyre. 

 

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud