close
Share with your friends

Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

All CRD IV rapportering til Finanstilsynet skal over på XBRL format i løpet av året. COREP, FINREP, LCR, NSFR, ALMM etc. Excel-malene fra Finanstilsynet med hjelpeberegninger skal avvikles, og finansforetakene må selv tilrettelegge for XBRL rapportering. K-Helix er løsningen.

1000

Relatert innhold

Hvorfor K-Helix?

  • K-Helix er en frittstående rapporteringsløsning utviklet av KPMG UK der samtlige 18.000 valideringsregler er hardkodet inn i løsningen, alt i henhold til EBAs taxonomi.
  • Brukerne får oppgitt i sanntid om det foreligger brudd på valideringsregler og henvises til skjema og celle der feil må korrigeres.
  • Det kreves ingen lang implementeringsfase eller kobling mot egne kjernesystemer/datavarehus, da import gjøres via grunnlagsark i Excel.
  • Løsningen er rimelig og meget brukervennlig, og allerede meget utbredt hos alt fra de minste til de største finansielle foretak i verden. FSA (det britiske finanstilsyn) bruker selv løsningen til å kontrollere og sammenligne rapporter de mottar fra næringen. 
K-Helix

Hva tilbyr vi?

  • Brukerlisenser tilpasset norske forhold
  • Opplæring i bruk av selve løsningen
  • Oppsett av programmet
  • Bistand av smarte løsninger hva gjelder import ved å vurdere bankens eksisterende grunnlag i Excel 

For mer informasjon kontakt:

Johan Patricksson, Financial Risk Management
+47 913 17 488
johan.patricksson@kpmg.no

Odd Gjersø, Financial Risk Management
+47 934 87 050
odd.gjerdsjo@kpmg.no

Atle Mengshoel Brevik, Financial Risk Management
+ 47 924 47 470
atle.brevik@kpmg.no

Johan Røthe, Financial Risk Management
+47 930 70 998
johan.rothe@kpmg.no

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today