Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

All CRD IV rapportering til Finanstilsynet skal over på XBRL format i løpet av året. COREP, FINREP, LCR, NSFR, ALMM etc. Excel-malene fra Finanstilsynet med hjelpeberegninger skal avvikles, og finansforetakene må selv tilrettelegge for XBRL rapportering. K-Helix er løsningen.

1000

Hvorfor K-Helix?

  • K-Helix er en frittstående rapporteringsløsning utviklet av KPMG UK der samtlige 18.000 valideringsregler er hardkodet inn i løsningen, alt i henhold til EBAs taxonomi.
  • Brukerne får oppgitt i sanntid om det foreligger brudd på valideringsregler og henvises til skjema og celle der feil må korrigeres.
  • Det kreves ingen lang implementeringsfase eller kobling mot egne kjernesystemer/datavarehus, da import gjøres via grunnlagsark i Excel.
  • Løsningen er rimelig og meget brukervennlig, og allerede meget utbredt hos alt fra de minste til de største finansielle foretak i verden. FSA (det britiske finanstilsyn) bruker selv løsningen til å kontrollere og sammenligne rapporter de mottar fra næringen. 
K-Helix

Hva tilbyr vi?

  • Brukerlisenser tilpasset norske forhold
  • Opplæring i bruk av selve løsningen
  • Oppsett av programmet
  • Bistand av smarte løsninger hva gjelder import ved å vurdere bankens eksisterende grunnlag i Excel 

Ta gjerne kontakt med oss

Gisle Nerbråten
Director, Head of FS Regulatory & Compliance Risk & Regulatory
Telefon: +47 959 94 265
gisle.nerbraten@kpmg.no

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.