Ungarn – nye registrerings- og rapporteringsregler | KPMG | NO
close
Share with your friends

Ungarn – nye registrerings- og rapporteringsregler for utenlandske arbeidstakere

Ungarn – nye registrerings- og rapporteringsregler

Nye regler er trådt i kraft i Ungarn i forbindelse med EUs utstasjoneringsdirektiv om utsendte arbeidstakere, som pålegger selskaper innenfor EØS som sender arbeidstakere til Ungarn registrering og rapportering. Videre er utenlandske selskaper forpliktet til å følge ungarsk lovgivning om arbeidstid, betalt ferie, minstelønn, HMS og ikke-diskriminering. Unnlatelse av å oppfylle pliktene vil kunne sanksjoneres med gebyrer.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Ungarn – nye registrerings- og rapporteringsregler for utenlandske arbeidstakere

Registrering og rapportering

Det er fra nå av en registrerings- og rapporteringsforpliktelse for selskaper innen EØS som utstasjonerer arbeidstakere til Ungarn. Rapporteringen må skje elektronisk på ungarsk eller engelsk via nettsidene til det ungarske Ministry of National Economy.

Følgende opplysninger er nødvendige for å oppfylle registreringsforpliktelsene:

  • Det utenlandske selskapets navn og hvor selskapet har sete.
  • Informasjon om type arbeidsoppgaver.
  • Opplysninger om selskapets kontaktperson. (Dette må være en person som kan stå som representant overfor myndighetene på forespørsel.)

Frister

Registreringen må gjøres senest den første arbeidsdagen for arbeidstakeren.

Overholdelse av ungarske arbeidsrettsbestemmelser

Selskaper er pålagt å overholde reglene i ungarsk arbeidsrettslovgivning med tanke på arbeidstid, betalt ferie, minstelønn, HMS og ikke-diskriminering, med mindre mer gunstige regler kan gjøres gjeldende for oppdraget enn de ungarske reglene.

Før oppstart av oppdraget skal det ungarske selskapet som gir oppdrag til et utenlandsk selskap informere om disse reglene som kommer til anvendelse i Ungarn. Hvis det ungarske selskapet ikke gir denne, eller hvis det kan bevises at det ungarske selskapet hadde informasjon om at det utenlandske selskapet ikke oppfyller de ovennevnte krav, vil både det ungarske og det utenlandske selskapet være fullt ut økonomisk ansvarlige for utbetaling av lønn og tilknyttede sosiale avgifter.

Dokumentasjon

Det ungarske selskapet er forpliktet til å ha dokumentasjon og på forespørsel kunne fremlegge denne for myndighetene, f.eks. arbeidskontrakter, timelister,
dokumentasjon på lønnsutbetaling) for perioden den utenlandske arbeidstakeren har vært utstasjonert der.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn