Storbritannia – krav om vandelsattest | KPMG | NO
close
Share with your friends

Storbritannia – krav om vandelsattest for utvalgte jobber

Storbritannia – krav om vandelsattest

Storbritannia varsler om behov for at innvandrere som omfattes av kategorien "Tier 2 visum" innenfor visse yrkesklassifiseringskoder må ha vandelsattest.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Storbritannia – krav om vandelsattest for utvalgte jobber

Den britiske regjeringen har nylig annonsert at innvandrere som søker om å komme til Storbritannia for å arbeide innen visse stillingskategorier under visum i kategori Tier 2 vil bli avkrevet ekstra vandelsdokumentasjon. De aktuelle stillingskategoriene er nedfelt i "the Standard Occupational Classification" (SOC) Codes fastsatt av den britiske regjeringen.

Alle innvandrere over 18 år som faller innenfor de berørte stillingskoder og deres voksne pårørende, blir nødt til å fremlegge vandelsattest fra alle land der de har vært bosatt i 12 måneder eller mer, etter hverandre eller kumulativt, i de foregående 10 årene.

Endringene trer i kraft 6. april 2017. SOC kodene som påvirkes er hovedsakelig innenfor helse og medisinske kategorier. Se en liste over gjeldende arbeidskoder her. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn