close
Share with your friends

Kognitiv teknologi tar revisjon til nye høyder

Kognitiv teknologi tar revisjon til nye høyder

Kognitiv teknologi handler ikke bare om å endre finansiell rapportering og revisjon. Det handler om å revolusjonere den.

1000

Relatert innhold

Twomen

Kognitiv teknologi er et vidt begrep som innebærer en kombinasjon av mange sofistikerte analytiske teknologier, slik som maskinlæring og datamining. Kognitiv teknologi handler om å simulere menneskelig beslutningsevne ved å analysere data, generere hypoteser og vurdere bevis som grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Når vi refererer til kognitiv teknologi, kognitiv automatisering, eller kunstig intelligens, snakker vi egentlig om en algoritme, eller kjeder av algoritmer. Dette gjør at programvaren klarer å ta til seg informasjon.

— Vi ser noen veldig overbevisende endringer innenfor revisjon etterhvert som kognitiv teknologi utvikler seg, og vi har bare så vidt begynt å utforske hva som er mulig, sier Lars Inge Pettersen, partner og leder for revisjon i KPMG Norge.

— Vi tror disse endringene, kombinert med for eksempel robotprosessautomatisering (RPA) og avanserte analyser, vil endre revisjonsbransjen. Det er viktig at vi som revisjonsselskap griper denne utfordringen for å møte de konstante endringene vi opplever.

Økt kvalitet i revisjon

Kognitiv teknologi og Data & Analyse bidrar til at revisorer kan levere sine tjenester med høyere kvalitet. Det er ulike fagfelt, men sammen kan de skape større analytisk dybde, bredere perspektiver og mer effektive beslutningsprosesser gjennom:

— Analyse av større populasjoner. Dette gjør revisorenes arbeid lettere og gir bedre kvalitet fordi de kan analysere større populasjoner av både strukturerte og ustrukturerte data.

— Dypere innsikt i kundens kontroller, regnskapspraksis og rapporteringsprosesser. Kombinasjonen av informasjonstilgang og analyse av bransjen eller markedsdata gir bedre innsikt.

— Økt fokus på verdiskapende revisjon innenfor områder med økt forretningsrisiko og komplekse rapporteringer. Et bredere perspektiv, som samtidig har flere detaljer, vil resultere i en bedre forståelse av selskapet, dets risiko og driftsmiljø.

Mulighetene er mange!

Kognitiv teknologi bearbeider all informasjon i kombinasjon med kundens finansielle tall og analyser. Man får en dypere og mer robust forståelse av potensielle forretningsmessige risikoer, og et raskere og bredere beslutningsgrunnlag.

— Vi ser bare toppen av isfjellet når det gjelder hvilke muligheter dette gir, sier Jo Sigurd Pedersen, direktør og leder for D&A i KPMG Norge.

— Eksempelvis gjør kognitiv teknologi det mulig for revisorer å innhente og analysere informasjon fra utradisjonelle kilder, slik som sosiale medier, nettsteder, TV, radio og internett, og avdekke om noe av dette kan påvirke revisjonen, enten direkte eller indirekte. Ser vi fem år frem i tid vil en kombinasjon av dataanalyse og annen teknologi dominere. Takket være ny teknologi vil revisor både kunne gi forbedret innsikt, samt identifisere risikoer som hittil ikke har vært kjent, avslutter Pedersen.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today