Italia – oppdatering | KPMG | NO
close
Share with your friends

Italia – oppdatering om de nye rapporteringsreglene for utenlandske arbeidstakere

Italia – oppdatering

I forbindelse med Italias introduksjon av nye regler etter implementering av utstasjoneringsdirektivet og nye plikter for arbeidsgivere som beskrevet i vårt nyhetsbrev i januar som trådte i kraft ved årsskiftet, følger vi her opp med noen presiseringer.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Italia – oppdatering om de nye rapporteringsreglene for utenlandske arbeidstakere

Les tidligere sak om de nye EU-regler om rapportering av arbeidstakere i Italia her.

Det er nå fastsatt et rammeverk for utstasjoneringer som er mye mer omfattende enn italiensk internrett.

Italia har ikke noen lovfastsatt minstelønn, så det henvises til kollektive avtaler. Registreringskravene bidrar til at italienske myndigheter kan kontrollere utenlandske lønnsslipper etc., for å bidra til å sikre at reglene følges. Informasjonen må derfor gjøres tilgjengelig for Italia.

Det er grunn til å anta at det vil kunne oppstå utfordringer for land hvor lønnsslippen ikke viser brukte feriedager eller timer som er arbeidet, og om informasjonen er innhentet lokalt.

Merk at det kreves en oversettelse av utstasjoneringsavtalen. KPMG er av den oppfatning at oversettelsen må være utført av en godkjent og registrert translatør og bekreftet av italiensk konsulat hvis oversettelsen er utført utenfor Italia. Bekreftede oversettelser medfører ekstra kostnader. Disse kravene vil gjelde både for land innenfor og utenfor EU, men for oppdrag utenfor EU vil situasjonen faktisk muligens være enklere, ettersom mange av disse vilkårene vil være nødvendige for å få arbeidstillatelse i utgangspunktet.

Den elektroniske portalen for registrering som åpnet 26. desember 2016 inneholder regler for registrering av oppdrag. En arbeidsgiver må først registrere deg som bruker. Når man er registrert, vil man kunne registrere arbeidstakere fra flere ulike hjemland gjennom portalen, noe som er nyttig hvis man har arbeidstakere fra ulike land. Brukeren må sette opp de ulike utenlandske arbeidsgivere, og deretter legge individuell informasjon om utstasjoneringen og de utsendte arbeidstakerne. Det er mulig å sette opp en utenlandsk arbeidsgiver med ulike utsendingslands enheter, og innenfor disse enhetene ulike steder hvor arbeid utføres. I teorien tillater systemet bruken å kopiere data for å unngå å måtte legge inn informasjon dobbelt, eller for å tildele et identifikasjonsnummer for en bestemt funksjon (rettslig
representant) som så kan brukes til å representere flere utenlandske arbeidsgivere. Les mer om hvilken informasjon som kreves her.

Før registrering av nye oppdrag må selskapet innhente informasjon om alle potensielle arbeidsgiverland. Sett at det er to eller tre forskjellige land som arbeidsgivere i samme gruppe sender arbeidstakere til Italia fra, så må disse registreres separat. Der det er forskjellige italienske mottakerarbeidsgivere i en gruppe, må alle disse være registrert. Vi anbefaler at potensielle utsender- og mottakerland kartlegges for å identifisere potensielle utsender- og mottaker-selskaper, slik at disse kan registreres på forhånd.

KPMGs erfaring så langt er at systemet lider av en rekke "barnesykdommer". Det forventes at situasjonen vil forbedre seg, men akkurat nå er det vanskelig og tungvint å bruke, og det er utfordringer med opplasting av dokumenter. Det anbefales derfor å ikke vente til siste frist med registreringen av oppdrag.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn