Frankrike – oppdatering | KPMG | NO
close
Share with your friends

Frankrike – oppdatering etter innføring av forskuddstrekk på lønnsinntekt

Frankrike – oppdatering

Som beskrevet i vårt nyhetsbrev i oktober er det foreslått innføring av forskuddstrekk på lønnsinntekt i Frankrike fra 2018.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Frankrike – oppdatering etter innføring av forskuddstrekk på lønnsinntekt

Les tidligere sak om forslag om innføring av forskuddstrekk i lønnsinntekt i Frankrike.

Den nye systemet med forskuddsskatt på lønnsinntekt vil kunne medføre praktiske utfordringer for både arbeidsgivere og personlige skattytere. Skiftet til et system med forskuddsbasert inntektsskatt vil medføre endringer i for i håndteringen og administrasjonen for både den franske skatteetaten ogt for arbeidsgivere, arbeidstakere og andre profesjonelle aktører.

Arbeidsgivere bør allerede nå begynne å vurdere hvilken konsekvens de nye reglene vil ha med tanke på deres lønnssystemer og i forhold til internasjonale oppdrag og skatteutjevningspolicy. Individuelle skattytere og profesjonelle tjenesteytere som leverer skattetjenester bør gjøre seg kjent med de nye reglene, og bør forberede seg på å ha rutiner på plass for å kunne oppfylle forpliktelser som fra 1. januar 2018.

Systemet med forskuddstrekk vil gjelde for både inntekt med fransk kilde og for inntekt betalt fra utenlandske kilder. Arbeidsgiver blir ansvarlig for trekke forskuddstrekk månedlig.

For inntekter som ikke blir gjenstand for forskuddstrekk, slik som lønnsinntekt fra utenlandske arbeidsgivere og næringsinntekt utbetalt fra utlandet, vil forskuddsskatt måtte innbetales månedlig eller kvartalsvis.

Forskuddstrekket vil være basert på den gjennomsnittlige skattesats som gjaldt for den enkelte skattyter i det foregående år. Imidlertid vil enkelte skattytere kunne velge å bruke en "nøytral rate" som er basert bare på kompensasjon utbetalt til dem av sine arbeidsgivere.

Personlige skattytere vil måtte betale inn forskuddsskatt månedlig til skatteoppkreverne for inntekt fra andre kilder leieinntekter, etc.

Skattytere vil fortsatt måtte sende inn en selvangivelse, og betale inn restskatt eller søke om tilbakebetaling av tilgodehavende ved for mye innbetalt skatt.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn