Data & Analytics

Data & Analytics

Flere og flere virksomheter ser verdien av å bruke data til å få verdiskapende innsikt og forbedre forretningen. Gjør du?

Sørg for at virksomheten ser verdien av å bruke data til å få verdiskapende innsikt.

Data og analyse forteller en historie om virksomhetens fortid og nåtid. Den kan også fortelle om fremtiden, hvis den brukes på riktig måte.

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft. Det gjør vi gjennom å se hele bildet, lage koblinger mellom data, kartlegge muligheter og presentere løsninger som frigjør det enorme potensialet som ligger i virksomhetenes mange datakilder. Dette gjelder både innen revisjon og rådgivning.

Kontaktpersoner:

Data & Analytics innenfor revisjon:
Jo Sigurd Pedersen
Partner og leder for D&A i revisjon
+47 4063 9610


Data & Analytics innenfor rådgivning
William Wong
Manager, Data & Analytics
+47 4511 1234

 

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.