Danmark – EU-regler | KPMG | NO
close
Share with your friends

Danmark – EU-regler om rapportering for utenlandske arbeidstakere

Danmark – EU-regler

I fjor vedtok Danmark lovgivning som implementerer utstasjoneringsdirektivet. "Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede" (AFU) ble etablert som følge av dette.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Danmark – EU-regler om rapportering for utenlandske arbeidstakere

AFU har som formål å sørge for at rettighetene til utsendte arbeidstakere ivaretas, og at de mottar riktig lønn fra arbeidsgiver mens de arbeider i Danmark.

AFU introduserer et nytt konsept i dansk lovgivning: en dansk virksomhet kan holdes ansvarlig dersom et utenlandsk foretak ikke oppfyller sine lønnsforpliktelser. AFU fremmer økt tilsyn med foretak som ikke oppfyller de vilkår og betingelser som er angitt i den aktuelle tariffavtale. Dette vil kunne føre til økte kostnader for bedriftene ettersom det med innføringen av AFU potensielt tilkommer nye kostnader for næringslivet og uønsket offentlig oppmerksomhet. Høyere kostnader vil også kunne være en konsekvens av ileggelse av bidrag til AFU som skal betales av alle utenlandske foretak som er registrert i "Registret for udenlandske tjenesteydere" (RUT), samt dansk-baserte bedrifter.

Bakgrunn

AFU er et felles fond finansiert av både danske og utenlandske arbeidsgivertilskudd. Alle utenlandske foretak registrert i RUT vil måtte betale bidrag til AFU. Danske virksomheter som betaler innskudd til den danske arbeidsmarkeds tilleggspensjon (ATP) må også betale bidrag til fondet. Bidragene betales kvartalsvis og må betales uavhengig av den ansattes skatte- og trygdestatus. Målet med AFU er å sørge for at utsendte arbeidstakere får riktig lønn dersom foretaket ikke oppfyller sine lønnsforpliktelser.

Hvordan AFU vil fungere

Når en utsendt arbeidstaker eller hans fagforening varsler AFU om manglende betaling av lønn, oppretter fondet en sak mot det utenlandske foretaket. Dette betyr at AFU blir ansvarlig for innkrevingenav ubetalte lønninger fra det utenlandske foretaket. I tillegg til kvartalsvise avdrag, vil den danske bedriften være ansvarlig for å betale ytterligere bidrag til AFU om det utenlandske foretaket for eksempel ikke oppfyller lønnskravene og derfor ikke er i compliance.

AFU vil betale ut lønn til arbeidstakeren dersom følgende vilkår er oppfylt:

  1. Arbeidet som utføres er omfattet av en tariffavtale
  2. Lønnen er fastsatt av den danske Arbeidsretten
  3. Det utenlandske foretaket er registrert i et EØS-land
  4. Den utsendte arbeidstakereneller en fagforening har forgjeves forsøkt å få lønnsutbetaling etter behandlingen av saken av Arbeidsretten.

Alle fire vilkår må være oppfylt for at lønn skal utbetales ved AFU.

AFU vil offentliggjøre en liste med informasjon om hvilke bedrifter som har vært non-compliant og hvor lønn faktisk er utbetalt av AFU.

AFU vil etablere økt tilsyn med foretak som ikke lever opp til de vilkår og betingelser som er angitt i den aktuelle tariffavtale. Offentliggjøringen vil kunne gjøre det mulig for danske bedrifter å få mer innsikt når de velger en utenlandsk tjenesteleverandør.

Her kan du lese Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og informasjon på engelsk fra Virk

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn