close
Share with your friends

Academic Medical Centers (universitetssykehus) representerer et unikt mangfold av sykehus, som alle har til felles et ambisiøst "trippelt oppdrag". De skal nemlig klare å kombinere forskning, klinisk arbeid og utdanning i èn og samme sentralisert organisasjon. I en tid der den globale helseindustrien står overfor en rekke utfordringer, ønsker vi å lære fra noen av verdens ledende universitetssykehus. Hvordan administrerer de dette oppdraget?

Vi har snakket med ledere fra de fremste sykehusene i London, Melbourne, Rotterdam, Stockholm og Toronto. I tillegg til å fremheve noen av de viktigste utfordringene disse organisasjonene har, har samtalene gitt et innblikk i hvordan sykehusene tilpasser seg trendene som preger bransjen, slik som digitalisering, partnerskap, en ny generasjon av pasienter og et fremtidig verdibasert helsevesen.

Se videoene og få innsikt om hvordan universitetssykehusene vurdere sin egen rolle i en bransje i konstant utvikling.