close
Share with your friends

Rederiskatteordningen

Rederiskatteordningen

Normrente inntektsåret 2016

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Dersom et selskap innenfor rederiskatteordningen har en egenkapitalandel som utgjør mer enn 70 % av summen av gjeld og egenkapital i henhold til balansen ved det regnskapsmessige årsoppgjør, skal den delen av egenkapitalen som overstiger 70 %, multiplisert med en normrente, anses som skattepliktig inntekt. Finansdepartementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2016 til 1,1 %, jf. sktl. § 8-15 (7).

Rederiskatteordningen

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud