close
Share with your friends

Nye EU-regler om rapportering av arbeidstakere i Italia

Nye EU-regler om rapportering av arbeidstakere i Italia

Italienske myndigheter har nylig introdusert implementering av direktiv 2014/67/EU, som gjør at Italia blir ett av 16 EU-land som nå implementerer dette. Dette medfører nye plikter for arbeidsgivere som har tenkt å sende ansatte til Italia. Det innføres nye rapporteringsforpliktelser og andre administrative krav som arbeidsgivere nå vil måtte oppfylle.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

working

De nye reglene innebærer for eksempel at arbeidsgivere vil måtte melde fra til italienske myndigheter om nye oppdrag minst 24 timer i forveien. Et annet eksempel er plikten om å oversette utstasjoneringskontrakter til italiensk. Videre kan arbeidsgivere møte på praktiske utfordringer med å forene arbeidstid og helligdager fra utenlandske lønnsslipper med italienske.

I tillegg er det også solidaransvar slik at både utsenderselskapet og mottakerselskapet kan holdes ansvarlige for brudd på reglene.

Reglene omfatter både selskaper i et medlemsland som sender arbeidstakere til Italia, og arbeidsformidlingsselskaper som sender arbeidstakere til Italia. Bestemmelsene i Art. 3, 4, 5, 10 og 11 vil ogs gjelde for land som ikke er medlem i EU som sender arbeidstakere til Italia.

Formålet er å styrke kontrollen for å unngå ulovlige utstasjoneringer gjennom mer kontroll og strengere opplysningsplikt om oppdragene. Det italienske arbeidstilsynet skal verifisere realiteten av utstasjoneringen ved å se på typen aktivitet, og forholdet mellom selskapene. Hvis utstasjoneringen ikke anses å være en reell utstasjonering, vil de utsendte arbeidstakere anses å være ansatte i selskapet i vertslandet, som sammen med utstasjoneringsselskapet vil bli ilagt sanksjoner.

Les mer om vilkårene her.

Det er ingen tidsbegrensning på arbeidsoppholdets lengde for når et oppdrag skal rapporteres. Det er klargjort at rapportering av sporadiske forretningsreiser ikke er nødvendig, men et korttidsoppdrag på noen
uker faller inn under rapporteringsplikten. Registreringsplikten vil også gjelde for oppdrag som kan være skattefrie etter skatteavtale. Skatteplikt har altså ingen betydning for rapporteringsplikten. Videre gjør lovverket det klart at arbeidsdepartementet kan dele informasjonen med INPS (trygdemyndighetene i Italia), noe som sannsynliggjør kryss-sjekking av A1-sertifikater.

Videre er det et formål med reglene at utenlandske arbeidstakere utsendt til Italia skal være underlagt de samme minimumskrav som italienske arbeidstakere. Det nye nettstedet inneholder mye ny informasjon slik at arbeidsgivere å sjekke de italienske forpliktelsene de måtte ha i forbindelse med for eksempel ansettelsesvilkår, maksimal arbeidstid og minimum hviletid, betalt ferie, lønnssatser og overtidsbetaling, særskilte forhold som gjelder for vikarer, HMS på arbeidsplassen, regler om vilkårene for ansettelse av gravide kvinner og unge mennesker, likebehandling av menn og kvinner, og andre bestemmelser om ikke-diskriminering.

Den 23. desember 2016 lanserte italienske myndigheter en nettside for implementering av rapporteringen av slike oppdrag.

Departementet har nå avklart at rapportering er påkrevet med tilbakevirkende kraft, slik at alle oppdrag som startet på eller etter den 22 juli 2016, og fortsatt var aktive per 26 desember 2016, må rapporteres innen 26. januar 2017.

Den elektroniske portalen for rapportering åpnet 26. desember, og arbeidsgivere nå er forpliktet til å overholde rapporteringsplikten og vurdere om de eksisterende oppdragene må rapporteres med tilbakevirkende kraft.

Les mer her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today