Kort om IFRS – for revisjonsutvalg - KPMG Norge
close
Share with your friends

Kort om IFRS – for revisjonsutvalg

Kort om IFRS – for revisjonsutvalg

KPMG har laget en internasjonal publikasjon rettet mot revisjonsutvalgets behov til å forstå regnskapsregler. Den er oppdatert pr høsten 2016. Det har i de siste årene vært flere viktige endringer, og flere kommer, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

IFRS for revisjonsutvalg - tall på mørk bakgrunn

Publikasjonen gir en oversikt over de sentrale reglene innen IFRS, samt hva som er de sentrale vurderinger inne de enkelte områdene.

Boken gir en introduksjon til de generelle prinsipper innen IFRS. Den gir også hovedreglene for vurdering av del enkelte poster i balansen og resultatet.

Videre får du en introduksjon til de spesielle reglene, herunder leasing og inntektsføring.

Inkludert er også en presentasjon av de nye standardene for inntektsføring og leasing. Begge kan gi betydelige effekter for resultat og egenkapital. Det er derfor viktig at revisjonsutvalgets medlemmer er kjent med disse.

Publikasjonen er lett å bruke og du kan klikke i innholdsfortegnelsen for å komme rett til det tema du klikker på.
 

Hvis dere ønsker en nærmere presentasjon, ta kontakt med:
 

Thore Kleppen
Audit Commitee Institute
thore.kleppen@kpmg.no
 

Les hele artikkelen (PDF, In English)

Relevante lenker

IFRS - generell informasjon

IFRS 15

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud