close
Share with your friends

IFRS 15 – Er du klar?

IFRS 15 – Er du klar?

IFRS 15 er pliktig fra 2018. Undersøkelser viser at det er varierende hvor lang foretakene er kommet med hensyn til implementeringen. Vi har satt sammen 10 spørsmål som kan gi deg en liten pekepinn på hvordan du ligger an. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

1000

Kontaktpersoner

Serge Fjærvoll

Partner, Accounting Advisory Services

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

10 kjappe spørsmål – hvor langt er du kommet med implementeringen av IFRS 15?

 1. Har du kategorisert kundekontrakter/inntektsstrømmer og gjennomgått kontrakter?  
 2. Har du vurdert hvilken effekt 5-stegsmodellen har på hver kategori?
 3. Har du gjennomgått og vurdert områder hvor det er behov for å ta skjønnsmessige beslutninger?
 4. Har du vurdert behovet for å gjøre endringer I prosesser og IT-systemer?  
 5. Har du vurdert potensielle skattemessige konsekvenser?  
 6. Har du vurdert opplæringsbehov for ansatte, inkludert ansatte i datterforetak?  
 7. Har du vurdert andre forretningsmessige konsekvenser?
      a. Budsjettprosessen
      b. Effekt på lånevilkår ("covenants")
      c. Effekt på måleparametre for lederbelønning
      d. Effekt på KPIer 
 8. Har du laget en kommunikasjonsplan?  
 9. Har du bestemt hvilken overgangsmetode som skal benyttes?  
 10. Har du innhentet informasjon til og startet å lage utkast til noteinformasjon for årsregnskapet 2016?

 

Hvor mange spørsmål kunne du svare "ja" på?

9-10       Flott!

5-8         Du bør trolig sette opp farten

0-4         Du må virkelig gripe tak i dette

IFRS 15

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud