close
Share with your friends

Høyesterettsdom om fremføring av underskudd etter uttreden fra rederiskatteordningen

Høysterettsdom fremføring av underskudd

Rederiet som i 2011 trådte ut av rederiskatteordningen av 2007 ble gitt medhold i at det hadde rett til å fremføre et opparbeidet ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner mot fremtidige inntekter etter de alminnelige reglene i skatteloven § 14-6, jf. § 6-3, også etter at det hadde trådt ut av ordningen.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Bilde

Rederiet som i 2011 trådte ut av rederiskatteordningen av 2007 ble gitt medhold i at det hadde rett til å fremføre et opparbeidet ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner mot fremtidige inntekter etter de alminnelige reglene i skatteloven § 14-6, jf. § 6-3, også etter at det hadde trådt ut av ordningen. Skatteloven § 8-15 femte ledd, som regulerer skattleggingen av selskaper innenfor rederiskatteordningen, ga ikke grunnlag for et annet resultat. En overgangsregel knyttet til endringer i rederiskatteordningen i 2007 førte imidlertid til at underskuddet ikke kunne avregnes mot inntekten i 2011 (som i sin helhet utgjorde resten av inntektsoppgjøret ved overgangen fra den tidligere rederiskatteordningen), men måtte periodiseres til fremtidige inntektsår.

Høyesteretts dom finner du her.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud