Fast eiendom – mulig skatt og dokumentavgift - KPMG Norge
close
Share with your friends

Fast eiendom – mulig gevinstbeskatning og dokumentavgift ved salg av aksjer i eiendomsselskap

Fast eiendom – mulig skatt og dokumentavgift

Den 31. mars 2017 legger et svensk skatteutvalg frem forslag om endringer i svenske regler med en mulig skjerpet beskatning av fast eiendom.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Bilde

Den 31. mars 2017 legger et svensk skatteutvalg frem forslag om endringer i svenske regler med en mulig skjerpet beskatning av fast eiendom.

Basert på mandatet som er gitt utvalget, tror vi at utvalget vil foreslå gevinstbeskatning av fast eiendom og dokumentavgift ved salg av aksjer i et eiendomsselskap. Ettersom skattereglene i de nordiske land er relativt like, tror vi i KPMG at hvis Sverige innfører gevinstbeskatning og dokumentavgift ved salg aksjer i et eiendomsselskap, så vil også Norge innføre tilsvarende regler innen kort tid, kanskje allerede med virkning fra 1. januar 2018.

 

Norske regler – fritaksmetoden

I dag skjer i praksis "alle" norske eiendomstransaksjoner som salg av aksjer i eiendomsselskap. Grunnen til dette er at ved salg av aksjer vil en kunne overføre eiendomsretten til eiendommen uten å utløse gevinstbeskatning for selger, i tillegg til at kjøper av aksjeposten slipper å betale dokumentavgift.  

Fritaksmetoden har medført at svært få eiendomstransaksjoner blir gjennomført som et direkte salg av den faktiske eiendommen. Istedenfor blir altså eiendommen overført ved salg av aksjene i eiendomsselskapet uten å utløse gevinstbeskatning og dokumentavgift.  

Her kan det imidlertid komme endringer i løpet av relativt kort tid.  

Endringer i svenske skatteregler?

Det svenske skatteutvalget ble nedsatt den 11. juni 2015 og skal legge frem forslag om endringer i svenske skatteregler på dette området den 31. mars 2017.

Basert på mandatet som er gitt til utvalget, tror vi i KPMG at utvalget vil foreslå gevinstbeskatning av fast eiendom og dokumentavgift når en selger aksjer i et eiendomsselskap. Ettersom skattereglene i de nordiske landene er relativt like, er vi i KPMG av den oppfatning at hvis Sverige innfører gevinstbeskatning og dokumentavgift ved salg av aksjer i eiendomsselskap, vil også Norge innføre tilsvarende regler innen kort tid, kanskje allerede med virkning fra 1. januar 2018.

Hva bør en gjøre i Norge

En norsk lovendring vil nok i første omgang ramme større transaksjoner hvor eiendommen selges ut av konsernet og transaksjoner som omfatter overdragelse av vesentlige aksjeposter i eiendomsselskap. I tillegg vil en lovendring nok også ramme de mest vanlige omgåelsestilfellene hvor en kombinerer flere regelsett, som emisjon, fisjon, fusjon, omdanning og kapitalnedsettelser. En skal heller ikke se bort fra at en også kan få endringer i fritaksmetoden eller endringer i skattereglene om fradrag for rentekostnader hvor en tar utgangspunkt i skattemessig (saldo)verdi på eiendommen.

Hvis Norge innfører gevinstbeskatning og dokumentavgift ved salg av aksjer i eiendomsselskaper for eksempel fra 2018, har en tid til å tilpasse seg de nye reglene gjennom transaksjoner i 2017.  

KPMG vil holde deg oppdatert

KPMG vil holde deg oppdatert om utviklingen i Sverige og lage nyhetsbrev i det tilfellet tilsvarende regler knyttet til gevinstbeskatning og dokumentavgift ved salg av aksjer i eiendomsselskap skulle bli vurdert i Norge.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud