close
Share with your friends

Cybersikkerhet - et fremtidig konkurransefortrinn

Cybersikkerhet - et fremtidig konkurransefortrinn

Det er for mange ledere som mangler det 'store bildet' når det gjelder cybersikkerhet. Det kan i verste fall koste virksomheten milliarder. Ny rapport fra KPMG påpeker viktigheten av å sette cybersikkerhet i sentrum for kjernevirksomheten.

1000
Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

hand

Nesten alle bedrifter som konkurrerer i dagens dynamiske marked - uansett størrelse, sektor, eller tidligere suksess - er på en transformasjonsreise. Kundeatferd, forventninger, og et mangfold av teknologier tvinger ledere til å tenke nytt rundt tradisjonelle forretnings- og driftsmodeller.

I KPMG mener vi at cybersikkerhet må både må være i sentrum og i front. Et resultat av ny teknologi og klare forventninger blant kundene, gjør at volumet av sensitive data øker, som igjen innebærer både store muligheter, men også risiko for organisasjonen.

Vi er overbevist om at morgendagens ledende bedrifter vil benytte cybersikkerhet som konkurransefortrinn. Det vil være en kjerneverdi for vekst, og det vil være en en nødvendighet for ledergrupper, styremedlemmer, og investorer til å fortsette med investeringer innen teknologi og transformasjon. 

KPMGs 2016 Global CEO Outlook studie bekrefter at de neste tre årene vil globale selskaper gå gjennom en viktig transformasjon. Et flertall av lederne (77 prosent) sa at 'innovasjon' vil være et sentralt element i sin forretningsstrategi. 

 

 

 

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today