close
Share with your friends

Cybersikkerhet som strategisk pilar

Cybersikkerhet som strategisk pilar

Cybersikkerhet har tradisjonelt blitt vurdert som en taktisk utfordring, ikke et strategisk fokusområde. Slik trenger det ikke å være. Stadig flere toppledere innser nå at cybersikkerhet kan utgjøre en formidabel risiko for hele selskapet, dets omdømme, lønnsomhet og virke.

1000
Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Cyber

I vår årlige internasjonale topplederundersøkelse anses ny
teknologi som en av de fem viktigste risikofaktorene i virksomhetens hverdag. Hele 72 prosent av de spurte lederne medgir at deres virksomhet ikke er fullt ut forberedt på å takle konsekvensene av en større cyber-hendelse. Flere ser for seg å gjøre betydelige teknologi-relaterte investeringer de neste tre årene, blant annet innen cybersikkerhet.

Funnene fra fjorårets undersøkelse viste det samme. Da svarte en av tre toppledere at cybersikkerhet var blant de største utfordringene for selskapet. En av fem oppga at informasjonssikkerhet var det som bekymret de aller mest. 

Nå er ikke cybertrussel er nytt fenomen. Oppmerksomheten rundt cybersikkerhet har likevel blitt forsterket grunnet de mange
høyprofilerte, skadelige og forstyrrende hendelser vi kan lese om i media. Vi
hører om alt fra lekkasjer og tyveri av informasjon, omfattende lovbrudd og tap av data, til utro tjenere, svikt i rutiner og infrastruktur. Det er mye som
står på spill, og virksomhetene må ta stilling til hvordan de vil respondere på
denne økte trusselen. 

Ta den viktige helsesjekken

Med dette bakteppet, er vårt råd at norske virksomheter bør øke
bevisstheten når det gjelder å sikre egne verdier. I dette ligger det å ta stilling til sin egen modenhet på cybersikkerhet og løfte beredskap og planer opp på et nytt nivå.

For mange er cybersikkerhet et ukjent område. I et forsøk på klargjøring, la oss gå inn på hvilke spørsmål det er nødvendige at virksomheter stiller seg.
 

Styring og ledelse
Er eierskapet til risikostyring og cybersikkerhet forankret på toppen? Det
bør inkorporeres som en sentral del av forretningsstrategien, med føringer og involvering fra toppledelsen og styret.

Menneskelige faktorer
En god sikkerhetskultur er alfa og omega. Hvilke holdninger har medarbeiderne? Hvilken fagkompetanse og opplæring er tilgjengelig?  IT-sikkerhet handler ikke kun om bokser og ledninger. Menneskene og prosessene kommer først.

Håndtering av informasjonsrisiko
Det er vesentlig å kartlegge truslene virksomhetene står ovenfor. Hvilke planer for risikohåndtering finnes? Hvilken type forretningskritisk informasjon og intellektuelle verdier forvaltes i dag?

Kontinuitet i forretningen
Er virksomheten forberedt på en eventuell hendelse? Og skulle den
inntreffe, har dere god krisehåndtering og dialog med ulike interessenter, slik at dere kan minimere konsekvensene?

Etterlevelse av lover og regler
Innhenting og oppbevaring av informasjon er lovlig regulert. Hva gjør dere
i virksomheten for å etterleve lovpålagte krav og standarder når det kommer til blant annet lagring, bruk og offentliggjøring av informasjon, håndtering av sensitive informasjon, forsikring knyttet til cyberrisiko og lignende?
 

Vi mener at cybersikkerhet bør dreie seg om hva du kan gjøre – ikke hva som er vanskelig å få til. Evner man å gjøre et målrettet stykke arbeid
med sikkerhet, vil ikke cybertrusselen fremstå som et 'ømt punkt' i
virksomheten, men heller utvikle seg til en unik strategisk fordel.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today