close
Share with your friends

OECD offentliggjør multilateral konvensjon

OECD offentliggjør multilateral konvensjon

Etter forhandlinger har mer enn 100 jurisdiksjoner blitt enige om et multilateralt avtaleinstrument for implementeringen av BEPS-prosjektet for å oppdatere internasjonale skatteregler og redusere multinasjonale virksomheters muligheter for skatteunngåelse.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Formålet med det multilaterale instrumentet er å implementere resultatene fra OECD/G20 sitt arbeid i BEPS-prosjektet i over 2000 skatteavtaler verden over. Instrumentet vil implementere minimumsstandarder for å motvirke misbruk av skatteavtalene og forbedre tvisteløsningsmekanismer (arbitration/MAP) mens det også gir fleksibilitet til å utarbeide og tilpasse spesielle skatteavtale-policyer. Det vil også gi myndighetene muligheter til å styrke skatteavtalene sine med andre skatteavtalevirkemidler som er utviklet i BEPS-prosjektet.

En spesifikk del av det nye instrumentet fokuserer på innstrammende tiltak som vil gjøre det mer sannsynlig at fast drift sted (PE) er etablert. Reglene fokuserer blant annet på:

  • Kommisjonærforhold
  • Deling av kontrakter
  • Spesifikke aktiviteter som tidligere er listet og tidligere ikke dannet PE status

Et første møte med representanter fra deltakende regjeringer hvor signering er forventet å finne sted er planlagt tidlig i juni 2017.

Lenke til konvensjonen og veiledningen finner du HER.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today