close
Share with your friends

Menneskerettigheter i arbeidslivet – ledelsesperspektiver

Menneskerettigheter i arbeidslivet

Virksomheter er under større grad under press for å identifisere og løse menneskerettighetsspørsmål.

1000

Kontaktperson

Anette Rønnov

Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Woman

Virksomheter er under større press for å identifisere og løse menneskerettighetsspørsmål, både i forsyningskjedene og produkt- og tjenesteporteføljen. Det å ikke gjøre det, kan medføre alvorlige konsekvenser for virksomheten. Ikke bare knyttet til merkevareverdien, omdømmet og relasjoner, men også faren for å stå til rettslig ansvar hvis ikke rettigheter overholdes.

I rapporten 'Sustainable Insight' ønsker vi å hjelpe ledere med å forstå og på best mulig måte identifisere og håndtere menneskerettighetsspørsmålene i næringslivet. I rapporten får vi presentert synspunkter fra 11 store selskaper som er ledende på feltet, samt erfaringen fra KPMGs egne eksperter

Rapporten tar for seg følgende spørsmål:

1. Hva er som driver virksomhetene når det gjelder menneskerettigheter?

2. Hvordan vurderer virksomheten risiko knyttet til menneskerettigheter?

3. Hvilken styringsstruktur har virksomhetene for å håndtere
    disse problemene?

4. Hvordan måler og rapporterer virksomheter resultatene?

5. Hva er de viktigste utfordringene virksomhetene står
    overfor i møte menneskerettighetsspørsmål?

 

Last ned hele KPMGs siste 'Sustainable Insight'-rapport til høyre i menyen. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today