close
Share with your friends

KPMGs årsrapport for 2016

KPMGs årsrapport for 2016

KPMG vokser – vekst drevet av investeringer i innovasjon, allianser og medarbeidere.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

KPMGs globale nettverk oppnådde en total omsetning på 25,42 milliarder dollar i regnskapsåret 2015/2016. Vekst i alle forretningsområder er drevet av investeringer i innovasjon, allianser og medarbeidere. I løpet av året er det globalt ansatt 37 000 nyutdannede og erfarne medarbeidere og den totale arbeidsstyrken i KPMG har med det vokst til rekordstore 189 000 ansatte.

KPMG har i siste regnskapsår som ble avsluttet 30. september 2016, opplevd sterk vekst innen både revisjon, skatt og rådgivning, med en økning i omsetning på 8 prosent mål i lokal valuta. Nettverket vokser i alle tre regioner og særlig innen rådgivning har det vært et godt år med en omsetningsvekst på 11,5 prosent.

"KPMGs sterke FY16-resultater, i det som fortsatt er en langsomt voksende global økonomi, er et bevis på den lidenskap og nytenkning vi legger i vårt arbeid," sier John Veihmeyer, styreformann i KPMG International. 

Les mer på KPMGs internasjonale sider.

"I dagens volatile forretningsklima er våre strategiske investeringer i teknologi, allianser samt i våre medarbeidere med på å drive vekst på tvers av geografi og tjenesteområder. Vi fortsetter å prioritere strategiske investeringer i nye tjenester og teknologi, med fokus på de områdene der vi ser virksomheter står overfor de største utfordringene. Vi har blant annet tatt en ledende posisjon innen viktige områder som cybersikkerhet og dataanalyser (D&A). Vi jobber også tett med en rekke av verdens ledende teknologiselskaper, i allianser som bringer sammen innovasjon i verdensklasse, forretningsmessig kompetanse og ledende teknologi," uttaler Veihmeyer i en pressemelding fra KPMG International.

KPMGs årsrapport

Investerer for fremtidig vekst

KPMG planlegger å investere mer enn 2,5 milliarder dollar i løpet av de neste tre årene i nye tjenester, teknologi, allianser og oppkjøp, særlig innen dataanalyse, strategirådgivning, cyber, digital arbeidskraft og revisjon. Dette vil representere den største investering i KPMGs nettverk noensinne og vil forvandle både vår driftsmodell og teknologiske evner.

Høydepunkter

KPMGs suksess er bygget på å betjene kunder over hele verden og vår visjon er at våre kunder skal se en forskjell i oss. KPMGs medlemsselskaper vokste på tvers av alle tre geografiske områder:

Americas: Inntektene økte med 9,6 prosent, drevet av vekst i rådgivningstjenester på 12,0 prosent, skatt og avgift på 11,6 prosent og revisjon på 6,4 prosent. En sterk vekst i USA på 9,4 prosent ble drevet av tosifret vekst innenfor tjenester utenom revisjon. Andre sterke land i regionen var Brasil med en vekst på 12,7 prosent og Mexico på 8,8 prosent.

Asia Pacific: Regionen hadde en sterkere vekst enn i FY15, med inntekter som økte med 9,8 prosent, mot 8,2 prosent året før, ledet av en usedvanlig sterk vekst på 20,7 prosent i rådgivningstjenester. Spesielt sterk vekst hadde Australia, som igjen registrerte tosifret vekst, Japan på 13,3 prosent, Korea på 9,4 prosent og Kina på 9,2 prosent.

Europa, Midtøsten og Afrika (EMA, inkludert India): Til tross for et utfordrende forretningsklima, opplevde regionen samlet et bedre år der inntektene økte med 6,0 prosent, opp fra en 4,0 prosents økning i foregående år. Inntektene ble også i denne regionen drevet av sterke resultater i rådgivningsvirksomheten, med en vekst på 8,7 prosent. Land med sterk vekst i denne regionen var blant annet India med en økning på 18,6 prosent, Midtøsten og Sør-Asia (MESA) på 10,7 prosent og Irland på 8,6 prosent.

KPMG internasjonalt opplevde vekst i alle forretningsområder - revisjon, skatt og avgift samt rådgivning.

Revisjon (Audit)

Totalt økte inntektene fra revisjon med 4,5 prosent, til 10,12 milliarder dollar. KPMG fortsetter å vinne en rekke viktige revisjonsmandater over hele verden, spesielt i Europa, hvor EU Audit Reform trådte i kraft dette året. 

Skatt og avgift (Tax)

Inntektene fra KPMGs skatte- og avgiftsområde økte med 8,8 prosent fra året før, til 5,56 milliarder dollar. Sterke resultater innen dette området har vært drevet av høy etterspørsel etter skatte compliance tjenester, i tillegg til tjenester relatert til internasjonal forretningsvirksomhet og transaksjoner, i alle de tre regionene.

Rådgivning (Advisory)

KPMGs sterke rådgivningsinntekter reflekterer et økt fokus på innovasjon i vår rolle som rådgivere til noen av verdens største bedrifter. Totalt var inntektene fra rådgivning opp 11,5 prosent for året, til 9,74 milliarder dollar. Veksten bygger videre på fjorårets vekst hvor omsetningen økte med 9,2 prosent, med sterk vekst innen alle tre grupper av rådgivningstjenester; Management consulting, Risk consulting og Deal Advisory.

Andre FY16 høydepunkt

  • KPMGs medlemsselskaper leverer tjenester til mer enn 80 prosent av Global Fortune 500 virksomheter.
  • KPMGs allianser med partnere som IBM, Microsoft og Oracle utvider bredden i teknologibaserte tjenester til kunder over hele verden.
  • KPMG er av Forrester Research utnevnt som ledende innen informasjonssikkerhet
  • KPMG er dedikert til livslang læring. Til dags dato har KPMG blant annet distribuert nesten 3 millioner bøker over hele verden gjennom programmet KPMG's Family for Literacy (KFFL).

Følgende globale rapporter er utgitt av KPMG International i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret 2015/2016:

KPMG International Annual Review

KPMG International Transparency Report

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud