close
Share with your friends

Norge vant i EMD om dobbeltstraff

Norge vant i EMD om dobbeltstraff

EMD fant at ileggelse av 30 prosent tilleggsskatt og fengselsstraff ikke brøt forbudet mot dobbeltstraff etter EMK.

1000

Forfattere

E-post

Relatert innhold

Høsten 2008 ble to norske investorer ilagt 30 prosent tilleggsskatt for å ha unndratt henholdsvis 3,3 og 4,6 millioner kroner fra skatt gjennom selskaper registrert i lavskattland. De ble også dømt til fengsel i ett år. Straffedommene ble endelige i to avgjørelser i Høyesterett høsten 2010. Ytterligere seks personer ble straffet for skatteunndragelsene. Totalt beløp skatteunndragelsene seg til ca. MNOK 114,5.

Klagerne mente at staten brøt forbudet mot dobbeltstraff ved å ilegge både 30 prosent tilleggsskatt og fengsel.

EMD fant at gjennomføring av en dobbel prosess med muligheten for en kombinasjon av forskjellige typer straff, hadde vært forutsigbar for klagerne som må ha visst ut fra utgangspunktet i saken at både straff, i form av fengsel, og tilleggsskatt var mulig, om ikke til og med forutsigbart i deres saker. Retten observerer at både den administrative og den straffeprosessuelle prosessen hadde foregått parallelt og var forbundet med hverandre. De fakta som ble etablert i den ene saken, ble lagt til grunn i den andre, og det ble tatt hensyn til den ilagte straffen ved ileggelse av tilleggsskatten.

EMD fant at tilleggsskatten og fengselsstraffen måtte ses på som én overordnet sanksjon under norsk rett.

Vi tror dette vil medføre endringer i hvordan man behandler ileggelse av
tilleggsskatt og straff i samme sak fremover fra myndighetenes side.

Forfattere:

Fredrik Gule, advokatfullmektig/senior associate
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Hans Kristian Nygaard, advokat/director
hans.kristian.nygaard@kpmg.no
+47 4063 9229

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today