close
Share with your friends

Noen råd om arbeid i revisjonsutvalg

Noen råd om arbeid i revisjonsutvalg

Tidsklemma er i ferd med å innhente revisjonsutvalgene: - Det kan være utfordrende både å se hva som hemmer arbeidet og å forstå hvordan man kan angripe dette, sier Thore Kleppen. En oversikt fra KPMG i England gir gode råd til leder og medlemmer av revisjonsutvalget, samt til selskapets ledelse.

1000

Nøkkelkontakt

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Arbeid i revisjonsutvalg - solsikke på åker

Dominerende personligheter, underengasjerte utvalgsmedlemmer eller fastlåst og gammeldags gruppetenkning - det er mange fallgruver et revisjonsutvalg kan gå i.

En ny oversikt fra KPMG går detaljert gjennom flere momenter som kan ødelegge effektiviteten og kvaliteten på utvalgets arbeid, og foreslår konkrete løsninger til alle involverte personer uansett nivå.

Disse faresignalene må du være oppmerksom på i revisjonsutvalgets arbeid:

  • Diskusjoner og debatter får ikke nok tid, eller blir rett og slett unngått
  • Diskusjoner innledes som beslutninger heller enn som spørsmål
  • Enkeltmedlemmer enten dominerer diskusjonen helt eller bidrar altfor lite
  • Fokus legges på antall områder man rekker over heller enn kvaliteten på diskusjonene
  • Det er begrenset takhøyde for å komme med nye ideer eller utfordre det etablerte
  • Utvalget reflekterer lite over egen innsats, og søker i liten grad innspill
    fra utenforstående


Les hele artikkelen (pdf, engelsk)


Kontaktperson

Thore Kleppen, Partner
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud