close
Share with your friends

Tre holdingselskaper under norsk konsernspiss etablert i Nederland

Tre holdingselskaper etablert i Nederland

I denne konkrete saken skulle skattedirektoratet ta stilling til om tre holdingselskap kunne anses for å være reelt etablert i Nederland for den norske aksjonæren.

1000

Relatert innhold

Mann med bok

Bakgrunnen for innsenders spørsmål var ønske om avklaring av om utbytte mottatt av norsk aksjeselskap ville være omfattet av fritaksmetoden og om mor-datterfusjoner av de tre holdingselskap kunne gjennomføres
skattefritt for den norske aksjonæren.

Innsender har i anmodningen om bindende forhåndsuttalelse forklart at selskapsstrukturen med tre nederlandske holdingselskaper allerede var etablert på det tidspunktet det norske selskapet overtok alle aksjene i det nederlandske toppselskapet.

Holding 1 fungerer som et mellomliggende holdingselskap i konsernets struktur uten operativ virksomhet, egne ansatte eller kontorlokaler. Den eneste inntektskilden i Holding 1 er utbytter fra Holding 2.

Holding 2 eier selskaper over hele verden, hvor de fleste har operativ virksomhet og er i dag et tomt holdingselskap. Det var Holding 2 som i den tidligere strukturen stod for administrasjonen av virksomheten, men denne er nå flyttet til det norske konsernspisselskapet. 

Holding 3 har som eneste eiendel en andel av Datter i Land 9, samt noen registrerte varemerker og internettdomener. Land 9 er et høyskatteland og Holding 3 har eid mer enn 10 % i mer enn to år.

Innsender presiserer videre at holdingselskapene i dag har en økonomisk aktivitet som er naturlig for holdingselskaper, og som tilsvarer en aktivitet som er normal for lignende norske holdingselskaper. Innsender påpeker videre at det også i Nederland eksisterer en fritaksmetode som gir noenlunde like utslag som den norske fritaksmetoden. Innsender utelukker imidlertid ikke at ulike vilkår i den norske og nederlandske fritaksmetoden i noen tilfeller kan gi ulik skattebelastning i henholdsvis Norge og Nederland.

I tråd med BFU 3/16 kom skattedirektoratet til at etableringen i Nederland ikke innebar noen skattebesparelse for den norske konsernspissen. Det ble derfor ikke tatt stilling til hvorvidt holdingselskapene drev reell økonomisk aktivitet i Nederland. Utbytter til det norske konsernspisselskapet var derfor omfattet av fritaksmetoden og en fusjon kunne gjennomføres uten beskatning av den norske aksjonæren. 

Forfatter:
Marius Aanstad, Advokatfullmektig/Senior
marius.aanstad@kpmg.no
+47 40639551

 

 

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud