Outsourcing gir større fleksibilitet - KPMG Norge
close
Share with your friends

Outsourcing gir større fleksibilitet

Outsourcing gir større fleksibilitet

Ønsker du alle fordelene med en heldigitalisert økonomifunksjon, men mangler kompetanse i regnskapsavdelingen? Riktig leverandør kan gi deg systemene du behøver, fleksibiliteten du trenger, og effektiviteten bedriften må ha.

1000

Nøkkelkontakter

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Tablet

Gode unnskyldninger

Det er alltid lett å finne gode unnskyldninger for å utsette endringer i
økonomiavdelingen. "Det lærer ikke Johan seg før han går av for aldersgrensen." eller "Dette rekker vi ikke nå som Frøydis skal i mammaperm?". Ofte må det en krise til før man kan ta tak i de virkelige
endringsprosessene, og da er gjerne både tiden og handlefriheten sterkt
begrenset.

– Mange virksomheter har det slik at behovene går litt i bølger. Flere av våre kunder bruker oss mye i noen perioder og mindre i andre, avhengig av personalsituasjonen eller hvilke andre prosjekter som pågår, sier Marius Berg, partner og leder for KPMGs Accounting-virksomhet.

Effektivisering

– Sånn sett blir en god leverandør på denne måten en slags "kapasitetsventil", og dette gir flere av kundene våre den forutsigbarheten de behøver for å gyve løs på den digitaliseringen eller de omstillingene de lenge har ønsket å gjennomføre, sier Berg.

Men en mer ryddig og forutsigbar kalender er bare én av komponentene som skal til for et slikt prosjekt, og Berg understreker at KPMG har en viktig force fremfor mange av sine konkurrenter:

– Vi har allerede hjulpet et stort antall kunder med til dels svært omfattende effektiviserings- og digitaliseringsprosjekter. Vi vet derfor veldig mye om hvilke endringer som vil gi størst uttelling, hvilken rekkefølge ting bør tas i, og akkurat hvordan man bør gå frem for å lykkes, sier han.

Moderne mindset

Dette gjør at det er viktig for en bedrift å se helhetlig på hva ønsker å ha ut av sin samarbeidspartner på økonomi- og regnskapstjenester. Noen bedrifter henger ennå fast i gamle forestillinger om at valg av regnskapsfører handler om å finne leverandøren med lavest timesats, men de fleste moderne bedrifter forstår at et slikt tankesett går på tvers av et fornuftig syn på med hva totalkostnaden for bedriften blir.

– Dette er en utdatert modell fordi den gjør at det blir dyrere for bedriften jo mindre effektivt leverandøren jobber. Vi ser motsatt på det: Vi ser på hvilke kostnader kunden ønsker, og så finner vi ut om kunden er motivert for å gjennomføre gjøre de prosess-endringene som må på plass for at vi skal kunne levere til den prisen. Det krever sterk oppdragsstyring og enighet med kunden om sentrale arbeidsprosesser, men vi har god erfaring med å levere på dette, sier Berg.

Hvorfor outsource?

Håndtert rett, kan outsourcing benyttes som et strategisk verktøy for å gi deg nye muligheter for ansvarliggjøring og definert kvalitet på tjenestene. Her er noe av det du kan oppnå:

  • Skalerbarhet
  • Redusert risiko
  • Fleksibilitet
  • Vesentlig kostnadsreduksjon
  • Tilgang på kompetanse
  • Tilgang på nye tjenester
  • Definert kvalitet på tjenester
  • Tilgang på ny funksjonalitet og tekniske løsninger i systemene

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud