KPMG vinner frem med forslag mot sosial dumping

KPMG vinner frem med forslag mot sosial dumping

Tidligere i år gikk KPMGs skatteeksperter ut mot Arbeidstilsynets og Skattetatens praksis på et saksområde relatert til sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Nå kunngjør skattesjefen at hans etat endrer sin praksis – i tråd med KPMGs anbefalinger.

1000

Kontaktpersoner

Mann i trapp

Kampen mot sosial dumping har bred støtte i norsk offentlighet, men den utkjempes på mange fronter samtidig, og det kan være krevende å holde full oversikt. Én av frontene er pendlertillegget for borteboende arbeidere – et område hvor flere norske selskaper det siste året har gått ut i media med kraftige reaksjoner mot myndighetenes praksis.

Et utspill fra KPMG ser nå ut til å ha bidratt til å bringe denne saken nærmere en praksis som skaper mer jevnbyrdige konkurranseforhold mellom norske ansatte og innleide gjestearbeidere.

Uholdbar situasjon

Saken er den at bygge- og anleggsarbeidere i Norge har en rekke avtalefestede tillegg som skal kompensere for ulempene forbundet med ukependling. Noen bedrifter omgår disse tilleggene ved å benytte seg av utenlandske medarbeidere som – frivillig eller pålagt – melder flytting til en brakkeby på anleggsstedet og frasier seg alle rettigheter til pendlertillegg. Slike grep kan skape en ubalanse på opptil 100 kr/time i disfavør for selskaper som kompenserer sine ansatte etter gjeldende avtaler basert på hvor de reelt bor.

Offentlige myndigheter har funnet det utfordrende å slå ned på aktørene som omgår ordningene, og situasjonen har etter KPMG Laws mening vært uholdbar, så tidligere i år tok et knippe advokater og skatteeksperter i
KPMG Law Advokatfirma nærmere for seg lovverket og gjeldende praksis på området.

I et brev sendt til Arbeidstilsynet og Skatteetaten i mars (pdf), konkluderte KPMG Law med at eksisterende regelverk og praksis gir godt grunnlag for å utarbeide og publisere retningslinjer som kan rydde opp i de vanligste formene for omgåelser, og vi oppfordret Arbeidstilsynet om å iverksette dette arbeidet.

I brevet, som også ble dekket bredt i Dagens Næringsliv, oppfordret KPMG Law videre Skatteetaten (gjennom Folkeregisteret) til å få på plass rutiner for å iverksette ytterligere undersøkelser, på lik linje med hva man ville gjort overfor norske innbyggere før flyttemeldinger fra utenlandske arbeidstakere aksepteres.

Tar første steg

Dagens Næringsliv melder onsdag 17. august at Skattedirektør Hans Christian Holthe samme dag, på et arrangement i KPMGs regi under Arendalsuka, vil kunngjøre at han har fulgt KPMGs oppfordring og instruert Folkeregisteret om å foreta nettopp slike innstramminger i sine rutiner.

- I dag er det mulig for selskaper å tilpasse seg slik at arbeidstagere ikke får de pendlertilleggene de har krav på. Vi skal nå skjerpe våre rutiner på dette området, sier direktør Hans Christian Holte i Skattedirektoratet til Dagens Næringsliv.

- Dette er veldig gode nyheter. Det vil være et viktig skritt i å skape balanserte konkurransevilkår for norske og utenlandske arbeidere, sier Torbjørn Amundsen.

Han er partner i KPMG Laws avdeling Global Mobility Services, som hjelper internasjonale selskaper med å forholde seg til regelverk i Norge – og norske selskaper til utenlandske regler. Det var denne avdelingen som gjennomgikk regelverket og førte brevet i pennen.

- I alle slike saker er det viktig at noen tar det første steget, det har vi sett tidligere også. Det at Skatteetaten nå tar grep, vil også gjøre det enklere for Arbeidstilsynet å slå ned på overtramp, og det vil igjen ha en signaleffekt langt utover deres kontrollvirksomhet. For oss som driver med disse reglene til daglig, er det oppmuntrende at godt begrunnede innspill til endringer og forbedringer tas på alvor på denne måten, slår Amundsen fast.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.