Klar for videre vekst - KPMG Norge
close
Share with your friends

Klar for videre vekst

Kundecase CatalystOne

Når et ungt, norsk IT-selskap vokser med 40-50 prosent årlig flere år på rad, er det nyttig med en samarbeidspartner som både gir selskapet full oversikt over økonomien og kan bistå ved internasjonalisering. CatalystOne Solutions har valgt KPMG, og har svært gode erfaringer.

1000

Relatert innhold

KPMGs Marius Berg (t.v.) og Lars Gunnar Pedersen

KPMGs Marius Berg (t.v.) og Lars Gunnar Pedersen, finansdirektør i CatalystOne, diskuterer ulike metoder for å optimalisere økonomifunksjonen.

I mer enn et tiår har CatalystOne Solutions jobbet med løsninger som hjelper nordiske selskaper å bygge kompetanse og utvikle prestasjoner. Dette har selskapet lyktes så godt med at løsningene nå er i bruk av selskaper representert på alle verdens kontinenter, og i 2013 sprang selskapet like inn på Gaselle-listen til Dagens Næringsliv.

– I vårt marked er etterspørselen stor og økende. Internasjonalt vokser denne nisjen med rundt 30 prosent i året, mens vi selv har vokst 40-50 prosent. Det har vi til hensikt å gjøre også i de kommende årene, sier Lars Gunnar Pedersen, finansdirektør i CatalystOne.

Spenn i geografi og kompetanse

Pedersen forteller at selskapet har brukt ekstern regnskapsfører i flere år, men at de for en tid tilbake byttet til KPMG.

– Dette skyldtes flere forhold, blant annet at vi ønsket en leverandør som kunne vokse med oss også utenfor Norge, en partner som kunne mer enn bokføring og økonomi. Vi behøvde en rådgiver i skattespørsmål, ved transaksjoner på tvers av selskapet og ved utenlandsetableringer. KPMG har bevist at de kan levere også her, sier han.

Han understreker at CatalystOne setter mye inn på å være en god leverandør
for sine kunder, med kvalitet, presisjon og kunnskap som kjerneverdier. Det gir føringer for hvilke underleverandører de kan bringe inn i sin egen verdikjede:

– For oss er det avgjørende å være en god, tillitvekkende partner og leverandør til kundene. Våre ansatte har et stort engasjement for å gjøre alt best mulig, så våre leverandører må dele vårt engasjement og støtte våre prosesser. KPMG leverer på samme, gode måte til sine kunder som vi gjør til våre, sier Pedersen.

– Jeg har tidligere hatt økonomiansvar i større bedrifter enn CatalystOne, men har aldri følt så god kontroll som nå. For oss som vokser så hurtig er slik kontroll – ikke minst på likviditet – avgjørende, og derfor skaper dette en viktig trygghet også ellers i selskapet, sier han.

All informasjon lett tilgjengelig

CatalystOne foretok nylig en gjennomgang av sin forretningsstrategi, og i den prosessen opplevde de behov for å kunne hente nøkkeltall på ganske detaljert nivå. For Pedersen var det da veldig befriende å ikke være prisgitt bistand fra en regnskapsansvarlig for å kunne hente ut tall og størrelser:

– Med det Xledger-baserte systemet vi har gjennom KPMG, kan jeg til enhver tid gå inn og hente opp akkurat de størrelsene vi trenger, beregnet på økonomiske data oppdatert i sanntid. Når jeg i tillegg klarer dette nesten helt uten opplæring, gir det oss både store besparelser og kortere responstid, sier han. I Xledger har han alltid full oversikt over utestående, han kan godkjenne regninger og har alt han behøver i ett bilde.

– Dessuten er det en slags digital hygienefaktor i å kunne bruke en iPad eller
iPhone til å gjøre dette. Som så mange andre i en tilsvarende jobb, er jeg jo
altfor nær PC’en til de fleste av døgnets tider, sier han med et glimt i øyet.
Pedersen kan videre fortelle at CatalystOne nå er i prosess med å utvide Xledger til også å håndtere planlegging og timeregistrering av eksterne prosjekter.

– Det vil gi betydelige besparelser for prosjektledere, men også for økonomifunksjonen, som får et ferdig implementert timeregistreringssystem som allerede er fullintegrert med økonomisystemet. Pluss at alle ansatte kan bruke det til å registrere reiseregninger og utlegg, sier han fornøyd.

Mottagelige for outsourcing

Pedersen medgir at CatalystOne – som selv er et programvareselskap – kan ha hatt en lavere terskel enn mange andre selskaper for å velge et skybasert økonomisystem av den typen KPMG leverer.

– Utgangspunktet for vår egen forretning kom jo gjennom at vi tenkte
strategisk på utviklingen: På sytti- og åttitallet satt «alle» med store bøker og
førte regnskapet med kulepenn frem til datamaskinene kom, med programmer hvor all informasjon skulle inn. 

– Så kom CRM-bølgen på nittitallet. Da ble excel-ark og frittstående løsninger
omdannet og systematisert i onlinesystemer. Plutselig hadde selskapene
kontroll både på pengene og kundene, og da mente vi at neste punkt på agendaen måtte være tilsvarende systemer for å holde oversikt over hvilken kompetanse de ansatte besitter, sier han.

Hele hensikten bak CatalystOnes løsninger er å legge til rette for god ledelse, for å følge opp ansatte og utvikler deres kompetanse på best mulig måte.

– Jeg er sikker på at om ti år har alle bedrifter denne type programvare, som
økonomi- og logistikksystemer i dag. Så har også teknologien utviklet seg; få selskaper behøver egentlig at programvaren kjøres fra en server i egen kjeller. Det er en naturlig utvikling, som gjør det stadig viktigere å velge samarbeidspartnere med omhu, poengterer Pedersen:

– CatalystOne ønsker selv å være en solid og ryddig leverandør. Da kan vi ikke ha rot på bakrommet, det må være kvalitet i alle ledd. Den kompetansen og ryddigheten har vi funnet i KPMG og deres systemer, sier han.

– Tillit skapes mellom mennesker, og her har vi funnet en løsning – et partnerskap – som fungerer veldig godt. Hvis og når ting skulle skje, er jeg nå trygg på at organisasjonen har folk som er like opptatt av at dette skal fungere som jeg er, sier Pedersen.

Kunden får full kontroll

For mange bedrifter blir den fleksibiliteten KPMGs økonomitjenester tilbyr organisasjonen, begynnelsen på en reise som kan halvere ressursbruken på økonomifunksjonen, sier Marius Berg.

Han er partner og daglig leder for KPMGs Accounting-tjenester, og han mener naturlig nok at KPMGs modell gir kundene store fordeler:

– Med vår løsning kjøper man en helhetlig tjeneste heller enn atskilte enkeltkomponenter. Når den tjenesten inkluderer både en system- og tjenesteleveranse, levert etter beste praksis, betyr for det første at du slipper en situasjon hvor ulike leverandører blir stående og peke på hverandre hvis noe går galt.

– For det andre betyr det at du som kunde har langt større fleksibilitet i hvor mye du vil sette ut og hvor mye du vil gjøre selv, understreker han.

Denne fleksibiliteten gjør at KPMG har vært med på mange forskjellige modeller – alt fra at en av våre ansatte går midlertidig inn i selskapet som økonomisjef og levere hele spekteret av økonomitjenester, til at kundens egne ressurser kjører økonomifunksjonen på programvare levert av KPMG, eller at vi bare leverer lønnstjenester, forteller Berg.

– Kunden får full kontroll. Det sentrale er at vår løsning gir valgmuligheter, og da ser vi ofte at det skjer noe i hvordan kundens organisasjon tenker om økonomifunksjonen. De av kundene som er villige til å bli med på denne reisen kan halvere ressursbruken på sine prosesser dersom de utnytter teknologien optimalt, slår Berg fast.

Les mer:

Kundecase Herkules Capital

Kundecase Cut-e

Regnskap- og økonomitjenester

Denne artikkelen sto først på trykk i KPMGs kundemagasin Perspektiver i 2014

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud