close
Share with your friends

Storbritannia vurderer regler om sekundære justeringer

Storbritannia vurderer regler om sekundære justeringer

Regjeringen i Storbritannia utreder nå mulighetene for å innføre regler om sekundære justeringer for internprising. Formålet med forslaget er blant annet å gjøre Storbritannias internprisingslovgivning mer konkurransedyktig samt å hindre overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget.

1000

Kontaktperson

Relatert innhold

Big Ben, London

Storbritannia har i dag regler om korresponderende retting. Korresponderende retting vil være aktuelt dersom en kontrollert transaksjonen er gjennomført til en internpris som avviker fra armlengdeprinsippet og den annen stats skattemyndigheter har foretatt en etterfølgende endring av ligningen til skattyter. Storbritannia vil da kunne foreta en korresponderende retting av ligningen til den nærstående part, for å korrigere den skattemessige effekten som følger av at transaksjonen ikke var inngått i tråd med armlengdeprinsippet.

Situasjonen etter den korresponderende rettingen vil imidlertid ikke være den samme som om transaksjonen hadde vært inngått på armlengdes vilkår i første omgang. Regler om sekundære justeringer søker å korrigere for den økonomiske ulikheten som gjenstår etter at korresponderende retting er gjennomført. Sekundære justeringer benyttes i dag blant annet i USA, Canada og Frankrike.

Utredningen drøfter om det bør innføres regler knyttet til sekundære justeringer og hvordan slike regler bør utformes. Fristen for å komme med høringsuttalelse er satt til 18. august 2016.

For mer informasjon: 

Consultation: Introducing secondary adjustments into UK transfer pricing legislation


Kontaktpersoner

Lene Dørmænen Lodde

Per Daniel Nyberg 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud