close
Share with your friends

OECD godkjenner BEPS-endringer i internprisingsregler

OECD godkjenner BEPS-endringer i internprisingsregler

Den 23. mai 2016 godkjente OECD Council implementering av endringene i BEPS-rapport 8-10 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation og rapport 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-country Reporting i OECDs retningslinjer for internprising.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Mennesker

BEPS rapport 8-10 inneholder retningslinjer for prising av interne transaksjoner i tråd med verdiskapningen i konsernet. Rapportene omhandler flytting av IP mellom selskaper i et konsern; overføring av risiko og allokering av kapital, samt prising av transaksjoner som sjeldent oppstår mellom uavhengige parter.

BEPS rapport 13 inneholder en tre stegs prosess knyttet til internprisingsdokumentasjon. Internprisingsdokumentasjonen skal etter de nye retningslinjene bestå av en Master File, Local File og en land-for-land rapport. I Norge er terskelbeløpet for å pålegge multinasjonale selskap å levere land-for-land rapport satt til en samlet inntekt på 6,5 milliarder kroner eller mer.

Videre ventes det at Working Party No. 6 of the Committee on Fical Affairs vil invitere til en høringsrunde knyttet til endringene i kapittel IX Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings i OECDs retningslinjer for internprising. Endringene til OECDs retningslinjer kapittel IX er forventet å være ferdige i løpet av 2016.

Mer informasjon: 

OECD Approved incorporation of certain BEPS amendments

Kontaktpersoner

Lene Lodde

Per Daniel Nyberg

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud