close
Share with your friends

Finland og Sverige – lovforslag om land-for-land rapportering

Lovforslag om land-for-land rapportering

I likhet med Norge legger også Finland og Sverige frem lovforslag om innføring av land-for-land rapportering. Reglene innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Mynter

I tillegg til innføring av regler knyttet til land-for-land rapportering oppdateres også kravene til internprisingsdokumentasjon til å omfatte krav om utarbeidelse av en Local File og en Master File. Disse tre dokumentasjonspakkene vil gi skattemyndighetene tilstrekkelig informasjon til å vurdere selskapets internprising, samt om det er nødvendig å iverksette et bokettersyn. Lovforslagene i Finland og Sverige er i tråd med BEPS rapport 13.

Plikten til å levere land-for-land rapport vil gjelde fra og med inntektsåret 2017 med rapporteringsplikt for inntektsåret 2016. Dokumentasjonskravene knyttet til innlevering av Master File og Local File vil gjelde fra og med 1. januar 2017. Finland foreslår også å innføre særskilte sanksjoner for brudd på dokumentasjonskravene i tråd med BEPS rapport 13.

Lovforslaget i Finland:

Finland - The second Draft Government Bill about CbC reporting

Lovforslaget i Sverige:

Sweden - Transfer pricing documentation, CbC proposals

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud