close
Share with your friends

Justerte internpriser for 5,9 mrd kroner

Justerte internpriser for 5,9 mrd kroner

I inntektsåret 2015 gjennomførte danske skattemyndigheter 142 bokettersyn knyttet til internprising, og justerte skattyters internpriser for til sammen 5.9 milliarder danske kroner.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Flagg fra ulike land

Skattemyndighetene i Danmark ("SKAT") har nå publisert en rapport som gir en oversikt over internprisingsaker i Danmark for inntektsåret 2015. Det ble gjennomført 142 bokettersyn knyttet til internprising, og SKAT foretok justeringer av skattyters internpriser for DKK 5.9 milliarder (ca. EUR 0.79 milliarder).

Videre ble det inngått 25 Mutual Agreement Procedure ("MAP") og åtte Advance Pricing Agreements ("APA"). Ved utgangen av inntektsåret 2015 var 129 MAP og 19 APA under behandling.

SKAT har gitt uttrykk for at de fremover vil fokusere på internprising av varer og tjenester; immaterielle rettigheter og finansielle transaksjoner. Dette er i tråd med tidligere inntektsår.

Mer informasjon - Denmark: Transfer pricing adjustment statistics 


Kontaktpersoner

Lene Dørmænen Lodde

Per Daniel Nyberg

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud