Nye avskrivningsregler for vindkraft - KPMG Norge
close
Share with your friends

Notifikasjon til ESA - nye avskrivningsregler for vindkraft

Nye avskrivningsregler for vindkraft

I februar 2015 la regjeringen frem et forslag om å endre avskrivningsregler for vindkraft. Forslaget ble vedtatt 19. juni 2015. For å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger sendte Finansdepartementet offisiell notifikasjon til EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 10. mai 2016.

1000

Relatert innhold

Vindmøller

Dagens avskrivningsregler for vindkraftverk innebærer at driftsmidler avskrives i saldogrupper, hvor avskrivningssatsen varierer fra 20 til 4 prosent. De endrede avskrivingsreglene for vindkraftverk innebærer at driftsmidler i vindkraftverk skal kunne avskrives lineært over fem år. 

Lovendringen ble vedtatt 19. juni 2015. Endringene har imidlertid ikke trådt i kraft enda, da det er usikkert om de endrede avskrivningsreglene representerer ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen.

Regjeringen foreslo opprinnelig at lovendringen skulle gjelde fra 1. januar 2015. For å sikre et regelendringen har tilstrekkelig effekt som incentivordning vil de endrede avskrivningsreglene kun få virkning for investeringer foretatt etter 19. juni 2015 forutsatt ESA godkjenner ordningen. Endringene vil få virkning for investeringer frem til 31 desember 2021.

Notifikasjonen kan leses i sin helhet på departementets sider her.


Forfatter av artikkelen:

Ørjan Ravna Rørmoen
orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
+47 4063 9421

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud