close
Share with your friends

Mer presis revisjon med bruk av data og analyse

Mer presis revisjon med bruk av data og analyse

Innovativ bruk av data og analyse er i ferd med å bli en viktig driver for effektivisering og verdiøkning i virksomheters økonomifunksjon. Sofistikert bruk av dataanalyser bidrar til bedre kontroll, kvalitet og risikostyring i KPMGs revisjon av Hydro, samtidig som det er viktig for aluminiumskonsernets forbedringsarbeid.

1000

Kontaktpersoner i KPMG

Relatert innhold

Fra venstre Jose Mas (Tyskland), Liv Brevik (Norge) og Helder Souza (Brasil) - alle ansatte i Hydro.

Lederne for Hydros regnskapssentre, fra venstre Jose Mas (Tyskland), Liv Brevik (Norge) og Helder Souza (Brasil).

– Et solid ERP-system, i Hydros tilfelle SAP, og standardiserte prosesser i bunnen er avgjørende for å lykkes med analysene. Vi må ha standardregler å teste mot og har underveis avklart funn og mønstre. Det tette samarbeidet styrker både kompetanse og forståelse hos begge parter, tilføyer Jo Sigurd Pedersen.

Globale standardprosesser og -systemer

Hydro har i stor grad innført standardiserte systemer og regnskapsrutiner på tvers av forretningsområder og landegrenser.

– Vi har som mål at alle våre regnskapsmedarbeidere skal jobbe på en uniform og effektiv måte. De samme verktøyene, metodene og arbeidsbeskrivelsene skal benyttes av alle. Dataanalyser er viktige for å kunne sjekke hvor uniformt vi jobber, forteller Liv Brevik og peker på benchmarking som et viktig styringsverktøy i forbedringsarbeidet;

– Vi vil benytte analysene for å teste de standardiserte systemene og rutinene som er implementert, samt for å få benchmark-rapporter som sammenligner både intern og ekstern utførelse.

– Industrispesifikke dataanalyse modeller benyttes for å foreta sammenligninger og identifisere mønstre som gjør at vi kan bruke KPIer, både på tvers av selskapets enheter, og opp mot andre aktører, poengterer hun.

Implementering i Brasil med støtte fra Norge

I løpet av de siste to årene har Hydros virksomhet i Brasil implementert konsernets SAP-system og tilhørende rutiner, med nødvendige tilpasninger for lokale forhold og regler. Implementeringen har vært utført med støtte fra Hydros regnskapssenter i Norge.

KPMGs norske revisjonsteam innen data og analyse har bistått det lokale revisjonsteamet i Brasil med overgangen fra stikkprøverevisjon og intervjuer til bruk av dataanalyser. Slik kan Hydro teste om de standardiserte prosessene følges og at Segregation of Duties-kontrollene fungerer som forutsatt. Arbeidet fortsetter i år og det brasilianske KPMG-teamet blir enda mer sentrale i analysearbeidet.

– Som et foregangsland i det globale KPMG-nettverket på bruk av data og analyse i revisjonen skal vi sikre høy kvalitet på tvers av landegrenser i globale konsern, forteller Jo Sigurd Pedersen.

– Dersom vi ser på den generelle utviklingen vil revisjon og dataanalyse bli enda mer integrert den este årene. Det vil gi en mer effektiv og presis revisjon, med økt kvalitet og verdi for både revisor og kunde, avslutter Pedersen.

 

Last ned kundecaset på norsk her:

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today