close
Share with your friends

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

KPMG har inngått en strategisk og langsiktig avtale med CCIS og blir en sentral bidragsyter i forskningssenterets arbeid med å utvikle og styrke forskning, kompetanse og utdanning innen cyber og informasjonssikkerhet.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Arne Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG og Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS.

Arne Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG og Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS.

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS), som er en del av NTNU, har som mandat å styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot, oppdage, respondere på og etterforske kriminelle handlinger
som skjer ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Viktig kompetansesamarbeid

Gjennom sitt samarbeidskonsortium har CCIS engasjert sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv og akademia i sitt viktige arbeid for kompetanseheving innen cyber og informasjonssikkerhet. Siste tilskudd til partnerskapet er revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG.

- KPMG blir, med sin ledende, tverrfaglige kompetanse innen cybersikkerhet og målrettede arbeid med kompetanseheving og kunnskapsdeling hos små og store norske virksomheter, en viktig støttespiller fremover, sier Sofie Nystrøm, leder for CCIS.

- Spesielt interessant er KPMGs arbeid med å gjøre toppledere og styremedlemmer mer bevisst sitt overordnede ansvar for å sikre verdier og omdømme, og for å inkorporere cybersikkerhet i virksomhetens strategiske arbeid med risikostyring og forretningsutvikling, påpeker Nystrøm. 

Vil bevisstgjøre toppledere

Arne Helme leder fagmiljøet for cybersikkerhet i KPMG Norge, som er et av selskapets mest sentrale satsningsområder. En av KPMGs viktigste målsettinger er å hjelpe virksomheter med å løfte problemstillinger og strategier for cybersikkerhet høyere opp på agendaen og inn i ledergrupper og styrerom.

- Cyberkriminalitet er en av vår tids største og mest uforutsigbare trusler. Virksomheter som kartlegger og overvåker trusselbildet og etablerer gode sikkerhetsmekanismer, kan gjøre cybersikkerhet til en strategisk konkurransefordel. Men for å få til det trengs riktig kunnskap og kompetanse, forteller Arne Helme.

- Trussellandskapet er i stadig endring, noe som innebærer at både næringsliv, myndigheter og akademia må samarbeide og sørge for kontinuerlig kompetanseheving, opplæring og videreutvikling av cyber og informasjonssikkerhet som fagområde, understreker han og fortsetter;   

- Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling er en viktig ingrediens i KPMGs kundeoppdrag. Gjennom samarbeidet med CCIS og deres partnernettverk, kan vi styrke dette arbeidet ytterligere.

For mer informasjon om samarbeidet, ta kontakt med:

Arne Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG Norge
arne.helme@kpmg.no
mobil 406 39 507

Sofie Nystrøm, direktør for CCIS
sofie.nystrom@ccis.no
mobil 992 15 815

Les også saken i Computerworld

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today