Flere rapporterer på klima - KPMG Norge
close
Share with your friends

Flere rapporterer på klima

Flere rapporterer på klima

Det har vært kraftig vekst i klimarapportering siden 2013, særlig i Europa, Asia og Latin Amerika.

1000

Kontaktperson

Director, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Rapporten Carrots & Sticks - mann og gurøtter

I rapporten 'Carrots & Sticks' ser KPMGs eksperter på utviklingen av klimarapportering og hvilke verktøy en organisasjon kan benytte. Med rapporteringsverktøy mener vi alle verktøy, obligatorisk eller frivillige, som krever eller oppfordrer organisasjoner til rapportere på sin bærekraftige
virksomhet

Her presenteres resultatene fra de 64 landene der det har blitt identifisert rapporteringsverktøy på bærekraft. I over 80% av landene er det statlige reguleringer som ligger til grunn for klimarapportering. Obligatoriske måleverktøy dominerer (2/3), men fremveksten i frivillige verktøy er også sterk (1/3).

Rapporteringsfrekvensen innen børsvirksomhet samt finans er verdt å merke seg. Resultatene viser at disse to virksomhetsområdene alene for nesten
en tredjedel av all klimarapportering. Antall rapporteringsverktøy for selskaper innen finanssektoren har mer enn doblet seg siden 2013.

Det er også en økende tendens til at staten og andre regulerende instanser nå ber selskaper om å inkludere bærekraftsrapportering i sine årsrapporter. Spesielt ser vi at Nærings- og fiskeridepartementet øker fokuset på styring og rapportering av bærekraft hos de selskapene de har eierskap i.

Les hele rapporten (pdf)


Relevante saker

Hjelp til grønne obligasjoner

Bærekraft og samfunnsansvar - Hvilken retning ...

Finansiell rapportering på klimarisiko


Relevante tjenester

Miljø og samfunnsansvar

Gransking og forebyggende tjenester

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud