close
Share with your friends

Finansiell rapportering på klimarisiko

Finansiell rapportering på klimarisiko

Finansiell rapportering på klimarisiko vil være viktig i årene som kommer. God rapportering på klimarisikoer kan forbedre både markedsprising og transparens. Samtidig reduseres faren for store og brå korreksjoner i finansmarkedene.

1000

Kontaktperson

Anette Rønnov

Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Finansiell rapportering på klimarisiko - planter som vokser

Det er riktignok vanskelig å innlemme klimarisiko i finansielle beslutninger per i dag. Det finnes heller ingen "beste praksis" for hvordan selskaper skal identifisere, kvantifisere og rapportere klimarelatert finansrisiko.

G20-finansministerne og sentralbanksjefer har derfor bedt The Financial Stability Board (FSB) å vurdere hvordan finanssektoren best kan håndtere klimarelatert risiko fremover.

Retningslinjer for rapportering på klimarelatert finansiell risiko

4. desember 2015 ble Arbeidsgruppen for klimarelaterte finansredegjørelser
annonsert av styreleder av FSB og Bank of England-sjef Mark Carney.
Arbeidsgruppen skal fastsette retningslinjer for rapportering på klimarelatert
finansiell risiko. Endelig rapport er ventet i slutten av 2016.

I april 2016 publiserte arbeidsgruppen fase 1 i sin rapport. Rapporten inneholder en omfattende gjennomgang av dagens praksis for klimarelaterte redegjørelser og identifiserer prinsipper som er nødvendige for gode
klimarelaterte finansredegjørelser. 

Kan forvente strengere klimalovgivning

Det er avgjørende at selskaper tar hensyn til de direkte

påvirkningsfaktorene av klimaendringer. Fysisk risiko handler for eksempel om
hvilke følger flom, tørke, hetebølger og orkaner har på verdikjeden.

Selskaper kan også forvente seg strengere klimalovgivning i
tillegg til høyere karbonskatter, avgifter og kvotepriser. I tillegg økes
muligheten for at selskaper kan bli holdt juridisk ansvarlige for bidrag til
klimaendringer.

Følgene av Paris-avtalen under COP 21 innebærer
en dramatisk reduksjon av karbondioksidutslipp i kommende tiår. Det kan ha
vesentlige finansielle følger for selskaper som ikke tilpasser seg
lavkarbonøkonomien raskt nok.

Hva betyr dette for norske selskaper?

Så langt, er det få selskaper som rapporterer på de finansielle følgene av klimaendringer, men dette vil endre seg. Investorer, långivere og forsikringsselskaper trenger mer og bedre informasjon om den finansielle risikoen selskaper står ovenfor som følge av klimaendringer.

Retningslinjene fra arbeidsgruppen vil være frivillige, men med godkjenning fra FSB blir retningslinjene trolig de-facto beste praksis globalt. Eller i det
minste anvendt av myndigheter og børser for å fastsette lokale standarder.

KPMG anbefaler at selskaper utfører en gjennomgang av sine klimarelaterte
risikoer. Vi anbefaler også at selskaper evaluerer sine prosesser og
datagrunnlag for identifisering og rapportering av klimarelatert risiko. Dette
inkluderer systemer for rapportering av CO2-utslipp og progresjon mot CO2-reduksjonsmål, men det betyr også at selskapene må gå dypere for å oversette disse dataene til finansiell risiko.


Relevante saker

Flere rapporterer på klima

Bærekraft og samfunnsansvar - Hvilken retning beveger bedriftenes rapportering seg?

Hjelp til grønne obligasjoner


Relevante tjenester

Miljø og samfunnsansvar

Gransking og forebyggende tjenester

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today