close
Share with your friends

Bærekraft og samfunnsansvar - Hvilken retning beveger bedriftenes rapportering seg?

Hvilken retning beveger bedriftenes rapportering seg?

Blant de 45 landene i undersøkelsen, viser Norge den fjerde største utviklingen i antall selskaper som rapporterer på samfunnsansvar.

1000

Kontaktperson

Anette Rønnov

Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Rapportering innen bærekraft - transparent sommerfugl

KPMG presenterer undersøkelsen 'Global CR Reporting' som analyserer de 100 største selskapene med utgangspunkt i inntjening, rapportering på bærekraft og samfunnsansvar på tvers av bransjer og land. I år dekker undersøkelsen rapportering i 4500 selskaper fordelt på 45 ulike land.

Rapporten har utviklet seg til å bli en av de mest omfattende studiene på rapportering av ikke­ finansiell data. Intensjonen med utgivelsen er å gi beslutningstakere, ledere, ansvarlige for fagområdet og andre interesserte et innblikk i rapporteringsutviklingen, samt gi nyttige innspill til arbeidet med å oppnå god og nyttig rapportering.

Kvalitet foran kvantitet

Norge opplever sterk økning på rapportering. Blant de 45 landene i undersøkelsen, viser Norge den fjerde største utviklingen i antall selskaper som rapporterer på samfunnsansvar - sammenlignet med forrige gang undersøkelsen ble gjennomført.

Lovkrav er en av de sterkeste driverne for å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar. I tillegg kommer markedsdynamikk og hensyn til
interessenter. Selv om rapporteringsgraden har økt, ser vi dog at det fortsatt
er rom for forbedring i kvaliteten av rapporteringen.

COP21 og regjeringens klimamål

I desember avholdes FNs klimakonferanse COP21. Konferansen har som mål å få på plass en global avtale om begrensning av klimautslipp. I den forbindelse har regjeringen en uttalt ambisjon om å redusere Norges karbonutslipp med 40% innen 2030. Dette vil få følger for norske bedrifter og rammebetingelsene de opererer under.

Utover at selskapene opplever lavere kostnader som følge av bedre håndtering av klimautslipp, viste undersøkelsen vår at omtrent halvparten (51%) av de 250 største selskapene globalt som rapporterer på karbonutslipp, oppgir positiv innvirkning på selskapets drift. 25% av disse rapporterte reduserte kostnader, 20% rapporterte økt effektivitet, og 16% oppga økt innovasjon i selskapet.

Mer om rapporten (pdf)


Relevante saker

Flere rapporterer på klima

Hjelp til grønne obligasjoner

Finansiell rapportering på klimarisiko


Relevante tjenester

Miljø og samfunnsansvar

Gransking og forebyggende tjenester

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today