Styr bedriftens økonomi fra din iPhone - KPMG Norge
close
Share with your friends

Styr bedriftens økonomi fra din iPhone

Styr bedriftens økonomi fra din iPhone

Med effektive, nettbaserte løsninger gjør KPMG Accounting det mulig å redesigne økonomiprosesser. Det kan halvere totalkostnadene for økonomifunksjonen – og gi deg mulighet til å styre hele bedriftens økonomi fra din iPhone.

1000

Kontaktperson

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

SmartPhone

For de fleste økonomisjefer ligger det store muligheter i ny teknologi – den kan effektivisere og digitalisere arbeid og oppgaver. Det finnes imidlertid en jungel av produkter på markedet, og dette gjør det vanskelig å velge. Men KPMG har gjort nettopp denne jobben.

– Vi har funnet markedets beste verktøy og samlet dem i pakker hvor komponentene fungerer optimalt sammen for å løse dine oppgaver og utfordringer, sier Marius Berg. Han er partner i KPMG, og ansvarlig for
Accounting-virksomheten.

Moderne løsninger

Han understreker at vi her snakker om programvare av den nye tid, levert som en tjeneste over internett. Du behøver verken å kjøpe, installere eller drifte et eget økonomisystem. Investeringsbudsjett, finansiering, aktivering og avskrivninger hører fortiden til – du leier bare den funksjonalitet og tilgang du behøver, til en fast månedspris.

– Da får du et økonomisystem som er tilgjengelig via nettet, når som helst og fra hvor som helst. Faktisk vil du kunne kontrollere hele selskapets økonomi direkte fra smarttelefonen, sier Berg.

Løsningen er utviklet i Norge, og tilpasset norske forhold og regelverk. Men KPMG, som et internasjonalt selskap med over 170 000 ansatte i mer enn 150 land, har allerede flere globale kunder som bruker systemet.

– Funksjonaliteten gjør at ledere i internasjonale selskaper, enten de sitter i Moskva, New York, Hong Kong eller på Snåsa, kan bruke løsningen til å holde kontroll på sin norske virksomhet. Og de får selv definere hva de mener med «kontroll» – de kan gjøre alt fra å godkjenne hver enkelt betaling til bare å holde øye med nøkkeltallene, sier Berg.

Integrert med banken

Selv om løsningen som møter deg er enkel, intuitiv og tilgjengelig for en hyggelig pris, er systemet bak både omfattende og avansert enten bedriften har én ansatt eller tusen.

– Systemet gir deg helhetlige og integrerte løsninger som forenkler prosesser samtidig som det øker kvaliteten. For eksempel er det fullintegrert med nettbanken din, slik at økonomisystemet håndterer nødvendige banktransaksjoner for deg. Det blir sikrere, enklere og uavhengig av person, sier han.

Med slike løsninger blir for eksempel saldoen på din bank fullintegrert med systemet, og du kan videre følge utestående fordringer og inn- & utbetalinger med enkle tastetrykk. Du trenger heller ikke hente ut rapporter som må kjøres via Excel eller egne Business Intelligence-systemer – systemet inneholder all den informasjon du behøver, og presenterer deg for den uten merarbeid.

Endelig enkel e-faktura

– Et annet viktig poeng er at løsningen automatisk gir deg en enkel inngangsbillett til å benytte e- faktura. Det kan virkelig forenkle mange prosesser, sier Berg.

Når du krever at alle dine leverandører sender deg e-faktura, vil inngående regninger automatisk komme opp i systemet ditt og se ut som en papirfaktura på skjermen. Systemet foreslår selv kontering basert på leverandørens historikk, og når du klikker for å godkjenne en faktura, blir den automatisk betalt ved forfall, bokført og avstemt. Det samme gjelder for alle innbetalinger fra dine kunder.

Papirbaserte fakturaer kan skannes inn (de maskintolkes med henimot perfekt presisjon), og også her får du samtidig forslag til kontering. Du må bare kontrollere at alt er blitt korrekt, deretter er det bare å godkjenne, eller sende bilaget i arbeidsflyt til den som er autorisert til å godkjenne det.

- Hvorfor sette registreringsarbeid med fakturaer ut av landet når du isteden kan automatisere hele oppgaven, spør Berg retorisk.

Digitalt arkiv

Han legger til at du selvsagt også bør prøve å overtale kundene dine til å motta e-faktura. Men siden det kan ta en stund før du får alle med på nettopp det, tilbyr KPMG en overgangstjeneste: Når systemet forstår at en kunde ikke kan motta e-faktura, skrivers det ut en papirfaktura som puttes direkte i konvolutt og postlegges. Resten får e-faktura, med de fordeler og besparelser det medfører.

Systemet har selvfølgelig et komplett, digitalt arkiv for alle dine regnskapsbilag, noe som gir deg mulighet til å kunne makulere så godt som all annen dokumentasjon.

- Når myndighetenes digitaliseringsprosjekt er fullendt, vil også de siste områdene bli digitalisert. Da vil din virksomhet kunne eliminere behovet for å lagre fysiske dokumenter fullstendig, sier han.

Riktige forenklinger

Berg peker på at KPMG har implementert dette økonomisystemet for et stort antall kunder tidligere, og derfor tilfører en beste praksis til nye kunder som vil forenkle og fjerne flest mulig manuelle oppgaver fra sin økonomifunksjon.

- Vil de selv føre lønn og regnskap er det i orden, alternativt kan de sette ut dette arbeidet og heller fokusere på å bygge sin forretning videre. Et sentralt budskap fra oss er uansett at de ikke behøver å kunne noe særlig om IT for å bruke vårt system, og likevel få en fullstendig digital økonomifunksjon som forenkler arbeidet for kunden og deres virksomhet, sier han.

Med denne pakken på plass, er veien kort til at KPMG kan håndtere alt det praktiske du trenger fra en kompetansepartner med regnskap, lønn, reiser, utlegg, sykefravær, refusjoner fra Nav, innrapportering til det offentlige, årsoppgjør og ligningspapirer i tillegg til å bistå med juridiske, avgiftsmessige eller skattemessige råd og assistanse når dette er nødvendig.

Og når årsregnskapets time kommer, kan du ved noen enkle tastetrykk gi din revisor tilgang til systemet. Da kan alt kontrolleres digitalt – alle bilag er tilgjengelig, så vel som ferdige analyser av økonomi og lønnsomhet.

- Din revisor vil dermed kunne revidere effektivt ved å utnytte mulighetene i ditt digitale system. Og da kan nok du på din side kreve at denne effektiviteten avspeiles i et tilsvarende redusert revisjonshonorar, smiler Berg.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud