Solid strandhugg for AKVA group

Solid strandhugg for AKVA group

I fjor kjøpte AKVA group, med bistand fra KPMG, en dansk leverandør av teknologi for landbaserte oppdrettsanlegg, Aquatec Solutions. Nå er den første storkontrakten etter oppkjøpet på plass, og konsernsjef Trond Williksen kan allerede slå fast at oppkjøpet har vært en god transaksjon.

1000

Kontaktperson

Bilde av Anfinn Fardal

Partner

KPMG i Norge

E-post
Torbjørn Hansen fra KPMG (fra venstre) og Trond Williksen fra AKVA group.

Torbjørn Hansen fra KPMG (fra venstre) og Trond Williksen fra AKVA group.

Konsernsjef Trond Williksen i AKVA group er en travel mann. Det norske selskapet har spesialisert seg som en internasjonal leverandør av teknologi og tjenester til den store og voksende oppdrettsnæringen, og har truffet godt med det.

I februar kunne han – for andre år på rad – stå foran sine investorer og presentere fjoråret som selskapets beste år noensinne, og like etter påske meldte de både om kjøp av et havbruks-serviceselskap på Karmøy og en større kontrakt på Færøyene.

– Vi skal levere et modulbasert resirkuleringsanlegg for produksjon av smolt på land for Bakkafrost. Kontraktsverdien er på hele 150 millioner danske kroner, eller nærmere 200 millioner norske, sier Williksen, som er en tur innom KPMGs kontorer i Oslo for å slå av en prat med KPMG-partner Torbjørn Hansen om KPMGs satsing på sjømatsektoren.

Hansen leder KPMG Deal Advisory, som bistod AKVA group med en due diligence da de i fjor høst kjøpte det danske selskapet Aquatec Solutions, og det er virksomheten fra dette nye datterselskapet som nå har sikret seg kontrakten.

– Det ser allerede ut til at kjøpet av Aquatec Solutions har vært en veldig god transaksjon, sier Hansen fornøyd.

Mer vekst på land

– Bransjen på Færøyene er faktisk helt i front på å drive utviklingen av landbaserte anlegg av denne typen, og det er en veldig spennende utvikling å være med på å legge til rette for. Tradisjonelt har smolt vært rundt hundre gram når den settes ut i sjøen, men Bakkafrost vil gjennom målrettet utvikling av teknologi og prosesser få økt snittvekten på fisk til utsetting opp i 200-300 gram innen 2017, fortsetter Williksen.

I denne sammenhengen har størrelsen nemlig en god del å si: Hvis smolten får vokse seg større før den settes ut i sjøen, vil det både kunne styrke resistens mot lakselus og øke produksjonskapasiteten innenfor maksimal tillatt biomasse. Williksen legger til at det på litt sikt burde være realistisk å få vekten opp mot en kilo, og det er en utvikling både AKVA group og Williksen ivrer etter å være med på.

Les mer om Deal Advisory

 

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.