close
Share with your friends

KPMGs revisjonsvirksomhet med digital offensiv

KPMGs revisjonsvirksomhet med digital offensiv

KPMG gjør store investeringer i teknologi og fagkompetanse for å være i front på bruk av data og analyse i sine revisjonsoppdrag. Selskapet har den siste tiden hentet inn flere fagpersoner med nøkkelkompetanse innen data og analyse til den norske revisjonsvirksomheten. Sist ut er Sanna Suvanto fra PwC, som blir ny leder for IT-revisjon.

1000

Kontaktperson

Julie Alison Berg

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Sanna Suvanto

Sanna Suvanto fra PwC starter denne uken som ny leder for IT-revisjon hos KPMGs norske revisjonsvirksomhet.

Som et av landets største revisjonsselskaper er bruk av data og analyse et viktig satsningsområde, og fagmiljøet med spesialister innen data, analyse og IT i revisjon vokser. 

Finne med høye ambisjoner

Sanna Suvanto starter denne uken som ny leder for IT-revisjon i KPMG. Etter 16 år i PwC, med hovedbase i Helsinki og lengre perioder hos PwC i San Jose og sist i Oslo, lokket spennende muligheter Suvanto over til konkurrenten KPMG. Hun kommer sist fra stillingen som Senior Manager i PwCs avdeling for Risk Advisory Services, og gleder seg til nye utfordringer i KPMG.

- KPMG Norge er kjent for å være et foregangsland i det globale nettverket på utvikling og implementering av datadrevne revisjonsprosesser. Sammen med KPMG USA viser de vei for hvordan data og analyse kan utnyttes på en innovativ måte og skape konkrete gevinster for kundene. Jeg gleder meg til å bli en del av det nyskapende miljøet og være med på å videreutvikle prosessene og tjenestene på området, forteller hun entusiastisk.  

Bygger superteam

Julie Berg, partner og leder for data og analyse i KPMG Norge, er svært fornøyd med å ønske Sanna Suvanto velkommen til KPMGs fagmiljø. Der får hun en sentral og viktig rolle som pådriver for selskapets videre utvikling og suksess innen IT-revisjon, data og analyse. 

- Sanna har lang erfaring med IT og datadrevne prosesser fra et stort antall revisjonsoppdrag i inn- og utland. Hun har en svært spennende profil og tilfører KPMG nye perspektiver og viktig nøkkelkompetanse, sier Berg.

- Sammen med Jo Sigurd Pedersen, som leder vår satsning på data og analyse og er en av revisjonsbransjens fremste spesialister på området, får vi utvilsomt et superteam, understreker hun. 

På slutten av fjoråret ble også Joachim Kaland hentet tilbake til KPMG etter flere år hos Aker Solutions. Han har mangeårig fagekspertise innen SAP sikkerhet, dataanalyse og compliance.

Et viktig løft for revisjonen

KPMGs strategiske satsning er et svar på den digitale reisen som mange virksomheter nå er godt i gang med. Selskapet ruster opp for å ligge i forkant av kundenes krav og voksende behov for å ta i bruk dataanalyse i sine forretningsprosesser.  

- Revisorer som omfavner mulighetene som ligger i dataanalyse får en styrket rolle hos kundene. Det handler om å utnytte dataenes fulle potensial for å øke innsikt og bedre kvalitet og kontroll i revisjonen.

Datadrevne metoder og verktøy gir bedre styring av risiko og ressurser og mer effektive forretningsprosesser, poengterer Berg og konkluderer:   

- Gjennom en digital og dynamisk tilnærming til fagområdet øker vi ikke bare kvaliteten på revisjonen, vi gir også revisjonsfaget et viktig løft og skaper verdi og muligheter langt utover rollen som tilsynsfører for god etterrettelighet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Julie Berg, partner og leder for data og analyse i KPMG Norges revisjonsavdeling:

Julie.berg@kpmg.no/ 40 63 90 36

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today