close
Share with your friends

Fremtidens revisorer må ha digital kompetanse

Fremtidens revisorer må ha digital kompetanse

Revisjonsfaget har nådd et kritisk punkt. Rask teknologisk utvikling og en voldsom økning i virksomheters datavolum trigger behovet for en bredere, mer nyskapende og verdiøkende tilnærming til revisjonen. Digital kompetanse, med datadrevne prosesser og teknologiske verktøy som sentrale drivere, blir alfa og omega for neste generasjons revisorer.

1000

Kontaktperson

Julie Alison Berg

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Tre personer som snakker

Revisjonsfaget gjennomgår store endringer takket være nye verktøy og ny teknologi. En global undersøkelser gjennomført av KPMG i samarbeid med Forbes Insight viser at den teknologiske utviklingen anses som revisorenes aller største mulighetsområde for fremtiden og at bruk av sofistikert analyse i revisjonen vil styrke revisorenes rolle.

- Gjennom dataanalyse og en mer dynamisk tilnærming til fagområdet øker vi ikke bare kvaliteten på revisjonen, vi gir også revisjonsfaget et viktig løft og skaper verdi og muligheter langt utover rollen som tilsynsfører for god etterrettelighet, sier Julie Berg, partner og leder for data og analyse i KPMG Norge.

Krever endringsvilje

KPMGs globale undersøkelse viser et tydelig behov for utvikling av profesjonen. 9 av 10 mener forandring er påkrevd for å kunne møte kundenes endrede krav. Mange virksomheter er godt i gang med sin digitale reise og vil ta i bruk data og analyse i finansiell rapportering og vekststrategier. Behovet for økt innsikt og en ny tilnærming til kontroll og risikostyring vokser.  

- Revisjonen er i ferd med å bli en kontinuerlig og pågående prosess med analyser og innsikt i sanntid. Med data og analyse åpner deg seg helt nye muligheter for blant annet benchmarking, identifisering av avvik og uregelmessigheter, kartlegging av reell risiko og økonomiske konsekvenser, samt prediktiv dataanalyse, poengterer Berg.

- Revisorer som omfavner teknologi og nye metoder for bruk av data og analyse blir en viktig ressurs som kan dele innsikt og bidra til bedre risikostyring og økt lønnsomhet hos kunden. De som ikke klarer tilpasse seg utviklingen og gi denne merverdien til kunden, vil få en svekket posisjon i fremtiden, spår hun.

Den digitale revisoren

Utviklingen innen fagområdet krever at revisoren utvikler nye kompetanse utover den tradisjonelle revisjonen. I følge KPMGs kartlegging er de viktigste egenskapene for fremtidens revisorer:

  1. Utforskende finansiell kompetanse
  2. Erfaring fra kundens bransje
  3. Forståelse for metodikk, prosesser og systemer for data og analyse
  4. Evne til kritisk tenking og vurdering
  5. Gode kommunikasjonsegenskaper

De flinkeste og mest ettertraktede revisorene besitter ifølge KPMG og Forbes' alle disse egenskapene.

- Revisjonen trenger ny teknisk kompetanse i tillegg til den tradisjonelle revisjonskompetansen, folk som kan utvikle verktøy og behandle store datautvalg som understøtter revisjonsprosessen, som evner å tenke kritisk og gjøre gode kvalitative vurderinger, understreker Julie Berg.  

Ikke godt nok rustet

Berg er usikker på om norske økonomistudenter er godt nok rustet til å ta på seg rollen som den digitale revisor. 

- Dagens økonomistudenter er "digital natives" som er oppvokst med dingser, apper og digitale kanaler. Men det betyr ikke at de forstår mekanismene som ligger bak teknologien, eller utregningen som ligger til grunn for sofistikert dataanalyse. Det har lenge vært snakket om å få programmering inn i skolen, "koding for kidsa". Like viktig er det å sørge for kunnskap om Excel, analyse og avanserte utregninger, og ikke minst – kritisk tenkning, påpeker Berg.

- Utdanningsinstitusjonene har i liten grad integrert teknologi og bruk av data og analyse i økonomiundervisningen. Det er en stor hemsko for utviklingen av revisjonen, tilføyer hun.

Tilbyr eget kompetanseprogram

KPMG venter ikke på utdanningsinstitusjonene. Selskapet ansetter hvert år store kull med ferske økonomer og revisorer. Selskapet har skreddersydd et eget opplæringsprogram for sine nyansatte revisorer som går under navnet "IT Trained Auditors".

- Vi ser at det er helt nødvendig at de nyutdannede økonomene og revisorene får ekstra opplæring i bruk av teknologiske verktøy og revisjonsmetodikk tuftet på data og analyse.

Alle nyansatte går rett inn i dette opplæringsprogrammet når de starter hos
oss, forteller Berg.

- KPMG Norge er så heldig å ha et ledende fagmiljø innen data og analyse. Både her hjemme og globalt investerer KPMG tungt i teknologiske verktøy og kompetanse på området. Noen av landets fremste ressurser innen dataanalyse jobber hos oss, noe som gjør at vi har en unik mulighet til å overføre kompetanse i egne rekker, understreker hun og fortsetter:

- Vi håper at skolene snart tilpasser seg utviklingen og sørger for at studentene får den opplæringen de trenger for å møte kravene til fremtidens "digitale revisor".

Vinn eller forsvinn

Revisjonsselskapenes evne til å utvikle kompetanse og verktøy for å henge med i den teknologiske og faglige utviklingen vil være en viktig differensiator i årene som kommer. Det kan vise seg å bli en "vinn eller forsvinn"-faktor for aktørene i bransjen.

- Revisorene kan ikke selv velge om de skal tilpasse seg endringene. Om noen år vil kanskje revisjon på gamlemåten være helt borte, sier Julie Berg.   

- Jeg har blitt spurt om jeg tror revisoren er en døende rase. Revisorene forsvinner helt klart ikke, men vil i årene fremover få en ny, mer sentral og spennende rolle, med endringer i måten vi reviderer og rapporterer, og med fokus på risiko og fremtidige prognoser, avslutter hun.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Julie Berg
Partner og leder for data og analyse i KPMG Norges revisjonsavdeling
julie.berg@kpmg.no/ 40 63 90 36

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today