close
Share with your friends

Forbud mot dobbeltbeskatning

Forbud mot dobbeltbeskatning

Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om forbud mot dobbeltbeskatning og skattemessig behandling av ulike situasjoner. I uttalelsen redegjøres det for hvordan etaten skal forholde seg til ulike typetilfeller hvor dobbeltbeskatning kan foreligge.

1000

Kontaktperson

Fredrik Gule

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Kalkulator

I september i fjor falt en dom i Høyesterett hvor det alminnelige forbudet mot dobbeltbeskatning i norsk rett ble stadfestet. Sakens bakgrunn var at en person ble skattlagt for en lønnsinntekt for 2006.

Etter et bokettersyn i et av hans selskaper ble inntekten hans for 2005 økt. Skattyter hevdet at denne inntekten allerede var skattlagt i 2006, og klaget dermed på dobbeltbeskatning. Skatteetaten erkjente at det kunne være tilfellet, men anførte samtidig at han i så fall måtte påklage 2006-ligningen. Problemet var imidlertid at han da ble møtt med at klagefristen for 2006 var ute.

Høyesterett opphevet ligningen, og viste til at det er et prinsipp i norsk rett at samme inntekt ikke skal beskattes to ganger på samme skattyters hånd. Ligningsmyndighetene må påse at dobbeltbeskatning ikke finner sted.

Skattedirektoratet har på bakgrunn av denne avgjørelsen gitt en prinsipputtalelse hvor de sier at skattemyndighetene har en selvstendig plikt til å påse at ulovlig dobbeltbeskatning ikke finner sted. De vanlige klagefristene skal fortsatt gjelde, men hensynet til unngåelse av dobbeltbeskatning skal veie tungt i vurderingen etter ligningsloven § 9-5 nr. 7.

Uttalelsen kan i sin helhet leses her. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud