close
Share with your friends

Benchmarking gir bedre risikostyring i detaljhandelen

Benchmarking gir bedre risikostyring i detaljhandelen

Mer sofistikerte prosesser og verktøy for data og analyse i revisjonen gjør at resultater og utvikling, på tvers av virksomsomheten og opp mot konkurrenter og andre aktører, kan kartlegges og vurderes på en helt ny måte. Det gir virksomheten verdifull innsikt og økt forståelse for risiko og muligheter, og interne og eksterne krefters innvirkning på drift og lønnsomhet.

1000

Kontaktperson

Jo Sigurd Pedersen

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Dame med handlekurv

Fremveksten av nye og forbedrede verktøy for innsamling og analyse av data har gjort benchmarking til en effektiv metode for evaluering og forbedring av resultater. Økt tilgang til datakilder hos kunder og eksterne samarbeidspartnere og virksomheter som besitter verdifull informasjon, gir et bredere og mer informativt grunnlag for å gjøre benchmarking.

Hvordan kan for eksempel vær, trafikkmønster, den økonomisk situasjonen eller arbeidsledighet påvirke en detaljhandels økonomiske resultat?Ustrukturerte data fra et bredt spekter kilder – som værmeldinger, tall på arbeidsledighet eller pris på handelsvarer – kan i dag integreres slik at vi kan måle faktorenes innvirkning på resultater. 

Uforklarlige avvik kan i dag gås etter sømmene

Anvendelse av anonymiserte data fra kundebaserte og offentlige kilder gir revisor innsikt, kunnskap og perspektiver som er viktige for revisjonens angrepsvinkel. Det bidrar ikke kun til at revisjonen får høyere kvalitet, men også til at revisor kan sammenligne resultater med andre aktører og identifisere forskjeller. 

- Revisorer kan i dag anvende benchmarking på en effektiv måte, med identifisering og vurdering av utvikling og avvik opp mot bransjetrender. Uforklarlige avvik kan i dag gås etter sømmene med nye verktøy og prosesser for data og analyse, som tillater dypere undersøkelser basert på et mye bedre informasjonsgrunnlag enn tidligere, forteller Jo Sigurd Pedersen, director og ansvarlig for data og analyse i KPMGs revisjonsvirksomhet. 

Grundig bevisgrunnlag

I detaljhandelen har benchmarking lenge gitt revisorer muligheten til å sammenligne resultater på tvers av butikker, lokasjoner og aktører. Data og analyse gjør at revisor kan se nærmere på de ulike komponentene ved måling av resultater, noe som gir et godt og grundig bevisgrunnlag.

- Bruk av benchmarking i detaljhandel kan blant annet benyttes for å måle og sammenligne omsetning per selger, butikkers beholdning og bevegelser på varelager, bruttomargin, dekningsbidrag eller nettosalg per region eller lokasjon, forklarer Pedersen og fortsetter:   

- Med dypdykk i virksomhetens datakilder kan revisor vurdere elementer i kostnadsdata og undersøke hva som er årsaken til avvik, for eksempel i leveransekjeden. Slike vurderinger er viktig fordi de muliggjør kartlegging av kritiske risikomomenter og deling av verdifull innsikt.  

Et interaktivt overblikk

KPMGs revisorer har hjulpet et stort antall virksomheter, både innen detaljhandelen og andre bransjer, med å kartlegge og sammenligne resultater, trender og avvik.

- Vi setter opp interaktive dashboards som gir kunden et godt overblikk over situasjon og utvikling, slik som lønnsomhet per butikk, fortjeneste per geografisk område, utvikling i lønn- og driftskostnader og omsetningsvekst. Det er gir virksomheten et styringsverktøy som gjør det mye enklere og mer inspirerende for virksomhetens økonomifunksjon og ledelse å demonstrere utvikling, vurdere risiko og iverksette tiltak, påpeker Pedersen.  

Større forståelse for verdiskapning

Et sentralisert ERP-system gir den beste støtten for anvendelse av data og analyse i revisjonen. Et kjernesystem som inneholder alle data gjør at det er mulig å gjennomføre omfattende, sofistikerte og presise analyser. Gjennom å se på stykkvise data kan resultater og KPI-er betraktes på en ny måte og revisor kan bidra til at virksomheten får en større forståelse for verdiskapning og resultater.  

- Data og analyse gir en mer presis og helhetlig tilnærming til måling av prestasjoner og resultater, både internt i selskapet og opp mot bransjens beste-praksis. Med økt tilgang til relevante datakilder og sofistikerte analyseverktøy er mulighetene uendelige, understreker Pedersen. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud