Trusler og trender i 2016 - KPMG Norge
close
Share with your friends

Trusler og trender i 2016

Trusler og trender i 2016

Denne uken slippes resultatene fra NorSIS undersøkelse «Trusler og trender i 2016». Her er administrerende direktør Roger Johnsens oppsummering av årets resultater og refleksjoner om utviklingen innen cybersikkerhet.

1000

Kontaktperson i KPMG

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Ipad med statistikk

For kort tid siden presenterte etterretningssjefen sin analyse av dagens situasjon. Norge og den vestlige verden må håndtere en økning i cyberspionasje og cyberinfluerte operasjoner fra Russland og Kina. General Haga Lunde snakket om forberedelser til fremtidig sabotasje av nasjonal infrastruktur og fremstiller cyberspace som en arena for konflikt, spionasje og diplomati. Stater og tøffe aktører bruker denne arenaen for å påvirke verden. Er vi forberedt?

NorSiS analyserer kontinuerlig cybersituasjonen for norske innbyggere og virksomheter. Digitalisering har økende innvirkning på forretningsliv, arbeid og hverdagsliv. Teknologien har vært der lenge, men endringer i økonomien driver oss til å sette ideer ut i live. Vi trenger nye løsninger etter hvert som etterspørselen etter tradisjonelle varer og tjenester minsker, miljøutfordringer vokser og forretningsmodeller endres. Vi ser nye muligheter for å drive business, og uheldigvis også for ny kriminalitet. Når myndigheter og privat sektor henter ut gevinster fra digitalisering, vil verdiskapningen øke og organisert kriminalitet følge etter.

Stadig flere sikkerhetsutfordringer

Myndighetene har lagt mye penger i digitalisering og et økt antall offentlige tjenester er gjort tilgjengelig i våre smarttelefoner. Delingsøkonomien sprer seg og vi blir digitale borgere. Netthandelen inntar nye sektorer og internettbutikker utformes for å møte våre individuelle ønsker og behov. Vi rangerer dem, og de vi liker opplever vekst og økt lønnsomhet. De andre forsvinner. Kabel-TV utfordres av strømmetjenester og vi forventer at underholdning tilgjengeliggjøres i digitale medier. Alt dette motiverer kommersielle aktører til å samle informasjon om våre preferanser og vaner.

Trenden der apper tar over for web vil fortsette. Skreddersydde, enkle og underholdende apper møter et voksende behov for tjenester, også behov vi ikke visste at vi hadde. Apper på smarttelefonen er allerede koblet mot våre venner, hjelper oss med å holde oss i form og med å kjøpe alt vi ønsker oss, men de vil snart også koble oss opp mot vår bolig, bil og våre ting. I 2016 vil vi se at grensene mellom fysisk aktivitet og internett-tjenester i stor grad blir visket vekk. Men er vi forberedt på å håndtere etiske utfordringer og sikkerhetsutfordringer? Er våre ideer, verdier og holdninger tilpasset en verden der teknologi utvikler seg så raskt som den gjør?

Cyberkriminaliteten øker

Politiet rapporterer om en reduksjon i tradisjonell kriminalitet, men at cyberkriminaliteten øker. Tallene og konsekvensene er betydelige.

Cyberkriminalitet utgjør en årlig kostnad på 19 milliarder kroner. Det eneste nordmenn frykter mer enn cyberkriminalitet er bilulykker. 4,6 % av befolkningen, rundt 180 000 mennesker, ble offer for online kriminalitet i 2015.Cyberkriminalitet tilbys online som en tjeneste og verktøy for hacking selges som forbruksvarer. Det er Darknet som er arenaen, et undergrunnsmarked med en enorm beholdning av varer og tjenester. En trygg og anonym kanal for dissidenter og motstandere, overtatt av kriminelle og terrorister.

Online svindel og ID-tyveri

Tekniske sikkerhetsmekanismer har blitt mer effektive, men på samme måte som at sikrere og automatisk oppdaterte operativsystemer, kryptografi, segmenteringsteknikker, antivirus og brannvegger har gjort hacking vanskeligere, har også de kriminelle utviklet nye metoder. I stedet for å angripe din PC, angriper de deg. De benytter kombinerte tekniske og sosiale angrep, men hovedtilgangspunktet er deg som person. Vi ser spesielt en vekst i online svindel og ID-tyveri, hvor svindlere stjeler identiteten til noen du kjenner, til sjefen din, forretningspartnere eller daten din. Målet er pengene dine. Sosiale medier og smarttelefonen din er bare en måte å nå deg på.

Hver eneste dag snakker NorSIS gratistjeneste www.slettmeg.no med ofre for online mobbing og trakassering. I løpet av to år har antallet personer som har kontaktet oss økt med 30 %. 8000 har ringt oss og 240 000 har brukt selvbetjeningshjelpen på våre websider. I et land med kun 5,2 millioner innbyggere er det et stort tall.

Hvor skal vi trekke de sosiale og juridiske grensene for skadelig og hatefull tale? Balansen mellom retten til å snakke fritt og retten til å beskyttes mot overgrep, hat og trakassering har aldri vært viktigere å adressere enn nå.

Skyver vekk ansvaret for sikkerhet

Dessverre ser vi at mange skyver vekk ansvaret for å sikre oss online. Politiet skylder på manglende kapasitet og budsjetter, og argumenterer med at det er umulig å spore kriminelle online. Universiteter tilbyr avanserte IT-studier uten undervisning i cybersikkerhet. Lærere og skoleledere forteller oss at online mobbing ikke kan spores. Mange foreldre forstår ikke implikasjonene av ny teknologi og lar barna styre alene på internett.

Vi anbefaler samarbeid og åpenhet. Samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor er nøkkelen; med deling av informasjon og erfaring knyttet til hendelser, trusler og sårbarheter, og diskusjoner om utfordringer og praktiske løsninger. Du har et moralsk ansvar i å ikke la naboen være uvitende, selv om du ikke har de tekniske løsningene på en sårbarhet. Spørsmålet om norske virksomheter bør være lovpålagt å rapportere cyberhendelser til eiere, kunder og partnere burde ha vært brakt inn i den politiske agendaen.

Denne uken slippes NorSIS rapport om trusler og trender i 2016. For mer informasjon om undersøkelsen, følg med på NorSIS hjemmeside, www.norsis.no.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud