close
Share with your friends

KPMG Transport Tracker 2016

KPMG Transport Tracker 2016

I KPMGs Transport Tracker ser vi nærmere på globale markedstrender og indikatorer for transportbransjen. Årets utgave har et spesielt fokus på fusjoner, oppkjøp og investeringer i oppstartsselskaper. Vi analyserer de fallende drivstoffprisenes innvirkning på flyselskapenes driftsmodeller og diskuterer utfordringene som logistikkaktører står overfor med økende konkurranse fra teknologiske giganter og gründervirksomheter.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Storby og lys fra jernbane

Noen av høydepunktene fra kartleggingen viser følgende:

  • I shippingindustrien forventer vi i 2016 å se større fusjoner og restruktureringsinitiativer over hele kloden.    
  • Innen luftfartsindustrien har de fallende drivstoffprisene ikke utelukkende hatt positiv effekt hos flyselskapene. Effekten avhenger av de enkelte selskapenes sikringsstrategier. KPMGs analyse av fullservice- og lavprisselskaper viser at lavere oljepriser har ført til en sunnere priskonkurransen hos fullserviceselskapene.
  • Innen logistikk har teknologiske storaktører og gründervirksomheter store konkurransefordeler sammenlignet med tradisjonelle aktører. Årsaken er evnen til teknologisk nyskapning og smidige innovasjonsprosesser – karakteristika som mange av dagens logistikkselskaper mangler.
  • Etter hvert som flere oppstartsselskaper inntar markedet, risikerer transport- og logistikkselskaper å miste sin mest verdifulle ressurs, grensesnittet mot kunden.
  • Aktiviteter knyttet til fusjoner og oppkjøp i transportsektoren nådde i 2015 nye høyder, og forventes å holde seg på samme høye nivå i 2016. Oppkjøpene er med på å akselerere endringene i eksisterende forretningsmodeller, og uorganisk vekst benyttes som kompensasjon for en tregere markedsdynamikk.  

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud