close
Share with your friends

Norges syvende EITI-rapport er ferdigstilt

Norges syvende EITI-rapport er ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative ("EITI") i Norge har nylig publisert årets EITI-rapport. Rapporten er den syvende i rekken og viser pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Oil rig

EITI er et initiativ fra den tidligere britiske statsministeren Tony Blair. Formålet med EITI er å øke åpenheten omkring betalingsstrømmer innenfor petroleums- og gruveindustrien. Norge har siden 2003 aktivt støttet dette initiativet politisk og økonomisk. I Norge ble den første rapportering av betalingsstrømmer basert på EITI-retningslinjene gjennomført i 2009 for betalingsstrømmer i 2008.

Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. Ved at innbetalingene til staten fra selskaper som utvinner naturressurser gjøres kjent for landets innbyggere, vil myndighetene i landet i større grad kunne bli stilt til ansvar for bruken av denne inntekten.

I rapporten gjennomgås oljeselskapenes innbetalinger til staten i 2014. Som for tidligere år er det samsvar mellom hva som er rapporter innbetalt av selskapene og hva som er rapportert innbetalt av myndighetene. Totalt var innbetalingene på 290 milliarder kroner i 2014. Kontantstrømmer knyttet til petroleumsskatt og Statens direkte økonomiske engasjement ("SDØE") utgjorde i underkant av 98 % av de samlede rapporterte kontantstrømmene.


Du kan lese EITI-rapporten her.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud