close
Share with your friends

KPMG utpekt som global leder innen informasjonssikkerhet

KPMG - global leder innen informasjonssikkerhet

KPMGs cybersatsning bærer frukter. Analyseselskapet Forrester Research har nå utnevnt KPMG til global leder blant konsulentselskapene som leverer tjenester innen informasjonssikkerhet.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Jordklode av glass på mose

KPMG anerkjennes som leder i Forrester Research ferske rapport, The Forrester Wave: Information Security Consulting Services for første kvartal 2016.

- KPMG har flyttet cybersikkerhet til kjernen av sin virksomhet. Det er et av deres seks prioriterte vekstinitiativer, noe som reflekteres i selskapets strategi, tjenesteutvikling og omfattende investeringer i FoU og oppkjøp, skriver Martin Whitworth, forfatter av Forresters rapport.

Kjenner markedet

Forrester skriver at «KPMG har god oversikt over de relevante sikkerhetsutfordringene som forretningsledere og teknologier står overfor.» Dette understøttes av funnene fra KPMGs globale undersøkelse blant 1200 toppledere, Global CEO Outlook Survey, som viser at kun halvparten av respondentene er godt nok forberedt på en fremtidig cyberhendelse.

-Vi jobber kontinuerlig med innovasjon for å kunne møte behovene i norsk og internasjonalt næringsliv. Cyberberedskap er en av de vanligste og mest komplekse utfordringene våre kunder må håndtere, sier Hasse Kristiansen, partner og leder for cybersikkerhet i KPMG Norge.

Store investeringer

Siden høsten 2015 har KPMG gjort en rekke cyberoppkjøp rundt omkring i verden, deriblant australske First Point Global, finske Trusteq Oy og Quebera, som operer i USA, Storbritannia og India, tre ledende konsulentselskaper innenfor identitet og tilgangsstyring (IAM). I tillegg har det Frankfurt-baserte sikkerhetsselskapet P3 Consulting og ZINK Security, en spansk leverandør av tjenester for etterretning og digital overvåkning, blitt en del av selskapet.

-KPMG foretar betydelige globale investeringer, både når det kommer til oppkjøp og rekruttering av de flinkeste folkene på området, for å sikre at vi kan hjelpe kundene med å møte utfordringer og gripe muligheter, forklarer Kristiansen.

-Cyber er kanskje den aller mest uforutsigbare risikoen selskaper må forholde seg til. Med teknologiske nyvinninger, som bruk av sensorteknologi og roboter, vil trusselen bare fortsette å vokse. Det er ikke lenger kun en teknologisk problemstilling, men en politisk, økonomisk og sosial utfordring, understreker han.

I følge Forresters rapport fremhever KPMGs kunder kombinasjonen av sterk strategisk rådgivning med fagspesifikk ekspertise, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, i tillegg til evnen til å levere det som er lovet, som selskapets sterkeste sider.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today