close
Share with your friends

KPMG hjelper virksomheter i gang med big data

KPMG hjelper virksomheter i gang med big data

De fleste virksomheter ønsker økt innsikt og verdiskapning gjennom utnyttelse av big data, men få har den kompetansen og kapasiteten som skal til for å komme i gang. KPMGs fageksperter hjelper deg med å identifisere muligheter og prioritere innsats, samtidig som konkret verdi skapes fra et big data forprosjekt.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Digital skjerme med graf

KPMG har markedsledende ekspertise og lang erfaring med å rådgi og støtte virksomheter i data & analytics-prosjekter, inkludert big data. I tillegg til et sterkt norsk rådgivningsmiljø, har KPMG et ledende internasjonalt fagmiljø på området. Vårt mål er å hjelpe kunder med å gjøre data til innsikt som skaper verdi og økt konkurransekraft.  

Økt verdiskapning med big data

KPMGs Big Data Mulighetsstudium er en metodikk som er utviklet for å hjelpe virksomheten med å ta riktige veivalg og beslutninger for utnyttelse av big data. Vi fasiliterer og gjennomfører et grundig, målrettet og effektivt forprosjekt som gir deg de svarene du trenger for å komme i gang med big data.

Ledende fagekspertise

Vi kan bistå gjennom hele livssyklusen, fra kartlegging og evaluering i forprosjektet, til samtlige faser i et hovedprosjekt med strategiutforming, planlegging, systemanskaffelser, design og utvikling, testing og utrulling.

I tillegg til KPMGs Big Data Mulighetsstudium har vi fagekspertise innen big data arkitektur og personvern. Vi har også sterk kompetanse på analyse, med stort fokus på datavisualisering. Vi bistår med strategisk rådgivning og revisjon innenfor business intelligence og har noen av landets fremste spesialister på finansiell modellering og analyse.

Ønsker du å vite mer om vårt Big Data Mulighetsstudium
eller andre tjenester knyttet til data & analytics, ta kontakt med:


Bjørn Lillebekk
Director Advisory/
Head of Data & Analytics

bjorn.lillebekk@kpmg.no - mobil 406 39 652

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today