Himmel eller helvete - KPMG Norge
close
Share with your friends

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Bruk av helseteknologi kan skape store gevinster, men fallgruvene er mange. KPMG har kartlagt hva som skal til for å levere effektive helsetjenester med høy kvalitet.

1000

Kontaktperson

Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Himmel og gress med løvetann

Hva skal til for å implementere digitale strategier?

Digital teknologi skaper store og raske endringer i helseindustrien, og er med på å transformere måten vi leverer helsetjenester og ivaretar folks helse. Det har
vokst frem en folkebevegelse hvor innbyggere aktivt søker informasjon om egen helse og tar i bruk digital teknologi for å få oversikt over sin helsesituasjon
og kommunisere med helsepersonell.

KPMG har gjennomført en omfattende undersøkelse om hva som skal til for å implementere digitale strategier på en vellykket måte, gjennomført i NHS, Storbritannias nasjonale helsesystem. NHS har tidligere hatt store utfordringer med å hente ut gevinster gjennom bruk av helseteknologi. 

Det norske helsevesenet har nådd et vendepunkt

Norske sykehus er i stor utvikling. Etter mange år som teknologisinker både når det gjelder lokale helsetjenester og sykehustjenester, er vi nå i ferd med å hente oss inn. Og akkurat som i mange andre land har det norske helsevesenet nådd et vendepunkt.

Det er ingen tvil om at teknologisk transformasjon vil være det som i årene fremover vil skille fremgangsrike leverandører fra de som ikke lykkes. Det er imidlertid vanskelig å navigere seg frem i det digitale landskapet. Fallgruvene er mange.

Effekten av digital teknologi

The Nuffield Trust og KPMG har kartlagt effekten av digital teknologi innen helse, med fokus på arbeidskraft og produktivitet. I tillegg har vi sett på fallgruver ved teknologidrevne endringer og hvordan disse kan unngås. Målet for undersøkelsen var å gi ledere i helsesektoren en oversikt over det digitale landskapet og de mange mulighetene som finnes og som kan bidra til å øke lønnsomhet, effektivitet og kunnskap.    

Syv steg for implementering av en effektiv digital strategi

 1. Transformasjon først
 2. Ikke ignorer kulturelle endringer
 3. Fokuser på systemutforming: Gi rett informasjon, til rett person, til riktig tid
 4. Invester i analyse
 5. Vær forberedt på flere iterasjoner og kontinuerlig læring
 6. Legg til rette for integrasjon og samhandling
 7. Få på plass en solid styringsmodell

Digital helse bidrar til økt produktivitet og kvalitet gjennom:

 1. Høyere kvalitet på tjenester
 2. Mer proaktive og målrettede tiltak
 3. Bedre og mer koordinerte initiativer
 4. Økt tilgang til spesialister
 5. Større involvering av pasienter
 6. Bedre ressursstyring
 7. Systemforbedringer og læring 

 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud