close
Share with your friends

Flere bil-ledere tror på store endringer

Flere bil-ledere tror på store endringer

Bilindustrien finner det nå sannsynlig at bransjens forretningsmodeller vil bli gjenstand for store endringer de kommende fem årene. Dette fremkommer av KPMGs Global Automotive Executive Survey 2016.

1000

Kontaktperson

Bilde av John Thomas Sørhaug

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Biler på motorvei

Mer enn fire av fem globale toppledere i bilindustrien finner det nå sannsynlig at bransjens forretningsmodeller vil bli gjenstand for store endringer de kommende fem årene. Dette fremkommer av KPMGs Global Automotive Executive Survey 2016.

Toppledere i den internasjonale bilindustrien har tatt inn over seg den betydningen delingsøkonomien har fått på stadig flere områder, og
stadig færre tror bilbransjen vil kunne gå upåvirket gjennom de neste fem årene. I KPMGs International Global Automotive Executive Survey (GAES) for 2016 er følgende tre funn de tydeligste:

  • Toppsjefene tror på omfattende disrupsjon i sin forretningsmodell innen dette tiårets utløp
  • BMW og Toyota vurderes som bransjens viktigste innovatører
  • Data innsamlet fra bil og bilbruk blir stadig viktigere for både toppsjefer og bilkunder

Hovedfunnet er ganske markant, siden hele 82 prosent av de spurte tror på en slik disrupsjon. Det er rundt ti ganger flere enn i fjor.

Nye tjenester

– Bilprodusentene bør utvikle nye tjenester og datadrevne forretningsmodeller for å kunne beholde eierskapet over kundeforholdet. Det er svært viktig at de utvikler sin evne til å levere kundeorienterte tjenester, og det kan de blant annet oppnå gjennom å utnytte de enorme datamengdene som bilbruken og førerne genererer, sier John Thomas Sørhaug, ansvarlig for KPMGs bilbransjesatsing i Norge.

Imidlertid er ikke bilprodusentene helt der ennå – forsiktig sagt. Rundt 70 prosent av de spurte toppsjefene sier at de bare er i startgropen med å utnytte den genererte datastrømmen, og noen er faktisk ikke kommet i gang i det hele tatt.

Det er i år 17. gang KPMG lager denne rapporten. I år har 800 toppledere i bilindustriselskaper fra 38 land gitt KPMG sine innspill, og denne gang supplerte vi deres meninger med å intervjue 2100 bilkunder fra hele verden. Dette ga noen interessante kontraster:

Mens 32 prosent av bilsjefene tror at bilkjøperne har mest tillit til bilprodusentene som eier av dataene som kjøretøyene genererer, viser det seg at 54 prosent av bilkundene sier at de bare stoler på seg selv hva
disse dataene angår. Det viser, mener KPMGs eksperter, først og fremst at bilkundene vet at slik informasjon har en verdi.

Toyota og BMW mest innovative

Etter toppsjefenes vurdering, er det BMW og Toyota som rangeres øverst innen elbilteknologi og løsninger for selvstyrte biler, og vurderes som mest de innovative produsentene (etterfulgt av Honda, Ford og Tesla).

Noen vil kanskje lure på hvordan to tradisjonelle aktører klarer å kapre topp-plasseringene foran Tesla. BMW har etablert sterke merkevarer med sine i8 og i3-modeller, som nå viser veien for elektriske biler. Toyota bygger for tiden opp et fremtidsorientert og nyskapende bilde med brenselscellemodellen Mirai, som både kunder og medier har reagert positivt på. Selv om fullelektriske biler som Teslas S- og X-modeller har fått mye oppmerksomhet det siste året, er det foreløpig solgt et forholdsvis beskjedent antall elbiler, og bruksområdene deres er fremdeles et stykke unna å dekke bredden i behovene til den jevne bilkunde av i dag.

KPMG bransjer og tjenester

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud